Årsmöte 2018

Kallelse till årsmöte med Skellefteå Hembygdsförening:

Onsdag 28 mars 2018 kl.18.30
Lokal: Hörsalen, Nordanå

Stig Sandström presenterar sin bok” Ersmark: Byaboken”.
Därefter bjuder föreningen på fika, och så blir det sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Dagordning:

1 Årsmötets öppnande, dagordning
2. Kallelse
3. Val av årsmötets ordförande, sekreterare och justerare
4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport. Revisorernas utlåtande.
5. Fråga om ansvarsfrihet
6. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter
7. Val av 2 revisorer samt en suppleant på 1 år
8. Val av valberedning (2 st på 1 år varav en sammankallande)
9. Styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2018
10. Förslag från styrelsen: Medlemsavgiften oförändrad
11. Motioner
12. Övriga frågor
13. Avslutning

Välkommen.