Kulturobjekt

Bonnstan, Skellefteå
Foto: Ulf Torstensson

Majorsbostället Nyborg/ Nils Schillmark Akademien, Nordanå Skellefteå
Foto: Kjell Stenberg

Två av Skelleftebygdens Kulturobjekt (Bonnstan och Nyborg) visas i vår logga:
  • Bonnstan, Skellefteå med anor från 1600- talet, det mest särpräglade Kulturobjektet i Skelleftebygden.
    Läs mer …
  • Majorsbostället Nyborg/ Nils Schillmark Akademien, Nordanå Skellefteå – uppfördes 1764.
    Läs mer …
  • Lejonströmsbron – Sveriges längsta ock äldsta träbro, färdigbyggd 1737.
    Läs mer …

Bonnstans utveckling från 1600-talet till idag, http://www.bonnstan.se/karthist.htm


Ett sätt att beskriva Kulturobjekt är klassificering enligt Byggnadsminnen.
KÄLLA: Wikipedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Byggnadsminnen_i_Skellefte%C3%A5_kommun

 

<<Top