Brasafton i Anderstorp Kyrka 2016

I flera års tid har Skellefteå Hembygdsförening varje höst haft denna tradition.
I år, 30 okt. söndag, kl.18.00 och även Vuxenskolan är med som arrangör.
Varje år har det varit en stor uppslutning, minst ett 50-tal.

Anderstorpskyrkans serveringssal har en rejäl eldstad som skänker värme och trivsel.
Årligen har det varit vårt kulturarv ”Bonnskan.” Kjell Stenberg, som är en eldsjäl har haft
studiecirklar om detta. Möjlighet att anmäla sig till en sådan cirkel nämndes.

Som Årets gäst var i år Barbro Viklund, journalist som alltid har varit med i olika aktiviter.
Bl. a är det hon som de senaste åren ansvarat och skrivit texten till ”Kvarnspelet” som spelats vid
sommarens Kyrkhelg.
Barbro Viklund läste sina dikter som var skrivna på bondska och berättade om ord som kunde vara
olika i våra trakter.
Åhörarna var intresserade och det blev flera samtal med Barbro. Ordf. Agda Johansson avtackade då
Barbro Viklund för den trevliga aftonen.

Efter ett gott fika så stannade alla rätt länge, för det var många som ville och hade mycket att berätta
på vår gamla ”skelletbonnska” som ungdomen inte kan nu.
En trevlig kväll och vi träffs nog till hösten här i Andertorps kyrka igen.

Ingrid Holmberg
Foto: Ingrid H.
Bild: Vänster: Ordf. Agda Johansson, Höger: Barbro Viklund.