30-års festlighet

Skellefteå Hembygdsförenings 30-års jubileum.

Denna festlighet firades i Restaurangen Arken, lördag 27 september kl.17.00
Alla föreningens medlemmar och även från de övriga kulturföreningarna var inbjudna. Styrelsens ordförande Agda Johansson hälsade gästerna välkomna.

Efter middagen höll Stig-Henrik Viklund ett föredrag om Hembygdsföreningen, som startades 1984 och ända fram till detta år 2014.
Mycken intressant fakta om alla ordföranden som verkat och lagt ner mycket arbete under årens lopp och även om andra medarbetare På filmduk visades många fotografier från äldre tider från Nordanå och medlemmar som medverkat.

Önskemål blev att Stig-Henrik skulle göra en skrift av det intressanta föredraget.
Ett bokbord med tidskrifter, där det fanns att köpa, sköttes av Kaj Wallmark.

Efter kaffe med tårta underhöll den eminente trubaduren Gunnar Enqvist med minnen och musik från året 1986 och fram till våra dagar.
Allsång med gamla ”örhängen” som alla kände igen och händelser, mest roliga gjorde  att stämningen var mycket god.
Ett riktigt lyckat jubileum, som jag tror alla gästerna verkligen hade njutit av.

Ingrid Holmberg