Årsmöte 2015


Agda Johansson avtackar Rolf Granstrand.
Foto: Ingrid Holmberg

 

1 april kl.18.30 hölls årsmötet i Hörsalen, Nordanå.

Aftonens gäst var Rolf Granstrand.
Han berättade inspirerande om Skellefteås guldåldrar i staden med omnejd och vad som har hänt från 1507 då den dåvarande stenkyrkan invigdes. 70 byar hade gått samman för att delta i det stora kyrkbygget.

År 1735 fick prosten Per Högström härifrån Skellefteå tala i Vetenskapsakademien.
Kyrkan ägde jorden som brukades kring kyrkan och kallas fortfarande för Prästbordet. 1800 invigdes nya Landskyrkan. Lejonströmsbron blev till under 1700-talet. Den första bilen som kom till Skellefteå var år 1903. Det var en engelsman som kom körande den 13 augusti. 1900 – 1916 var också en guldålder. 1924 påbörjades gruvorten som fick namnet Boliden.
Den som vill veta mer om stadens utveckling, rekommenderas att ta kontakt med Rolf Granstrand.

Efter det intressanta föredraget avtackades Rolf Granstrand av Agda Johansson och efter servering vidtogs årsmötesförhandlingen.

Till mötesordf. valdes Sture Höglund och till sekreterare, Ingrid Holmberg.
Till justerare valdes Tanja Olofsson och Per-Erik Wahlberg.

Val av ordinarie, ledamöter och suppleanter:
Agda Johansson, ordf.
Kjell Stenberg, v.ordf.
Nils Westermark, kassör
Ingrid Holmberg, sekrterare
Ulf Lundström, Monica Fuhrman, ledamöter

Suppleanter:
Kaj Wallmark och Erland Ceder
Valberedning:
Kaj Wallmark och Kerstin Pettersson

Ordf, Agda Johansson avtackade mötesordf. och sekr. med blommor,
välkomnade de invalda och de avgående med blommor och tack till åhörarna för visat intresse och avslutade årsmötet 2015.

Ingrid Holmberg.