Årsmöte 2013

Årsmöte 2013 i Hörsalen, Nordanå.
Vid årsmötet presenterades boken

Klintforsliden – ”En byakrönika”


Den 20 mars 2013 hade Skellefteå Hembygdsförening årsmöte i Hörsalen, Nordanå.
Ordförande Agda Johansson hälsade alla välkomna.
Ett förslag till uttalandet om en gång- och cykelbro mellan Sunnanå och Nordanå antogs även vid mötet.

Som första punkt presenterades ”Klintforslidens Byakrönika” som färdigställdes våren 2012.
Kjell Bergqvist var utvald att vara den som skulle sammanställa alla förslag från gruppen och ge tips om vad vi skulle arbeta med mellan träffarna. Han berättade utifrån bilder han visade och att vi haft fokus på byakvinnornas roll.

Kjell läste en dikt av Greta Lundmark som skrev mycket från byn och läste också upp en reflektion som Alfred Holmberg hade skrivit. Vi var eniga om att byakrönikan skulle få en modern, lättläst stil och färgbilder.

Som avslutning berättade Ingrid Holmberg om sin farmor Wendlas skiftande levnadsöde och från hennes föräldrar, där gamla bilder från 1800-talet finns kvar.

Efter rast tog årsmötesförhandlingarna vid.
Till mötesordförande var Nils-Erik Westermark vald och Ingrid H. till sekr.

Till ordf. återvaldes Agda Johansson till styrelsen och även kassör Gunnar Sandberg och sekreterare Ingrid Holmberg.

Ledamöter: Ulf Lundström, Tanja Olofsson, Rita Brännström och Kjell Stenberg.
Ersättare: Kaj Wallmark och Erland Ceder.

Som revisorer återvaldes Arne Holmkvist och Ulla Hedlund och ersättare Rut Karlsson.
Till valberedning valdes Kaj Wallmark och Kerstin Pettersson.

Rolf Granstrand hade inlämnat ett idéförslag ang. en gång- och cykelbro mellan Sunnanå och Nordanå, som enhälligt antogs av årsmötet och som senare skall offentliggöras.

Hembygdsföreningen värnar om Nordanåområdet, som alltid haft en stor betydelse för stad och landsbygd och säger därför nej till en centrumbro i närheten, som skulle vara negativ för området.
/ Ingrid Holmberg