Årsmöte 2016

Kallelse till årsmöte med Skellefteå Hembygdsförening

Onsdag 16 mars 2016 kl.18.30

Lokal: Hörsalen, Nordanå

Stig-Henrik Viklund läser Lars Cullmans dikt ”Min stad” och vi hjälps åt att berätta och minnas.
Därefter bjuder föreningen på fika, och så blir det sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Dagordning:

1. Årsmötets öppnande, dagordning
2. Kallelse
3. Val av årsmötets ordförande, sekreterare och justerare
4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport. Revisorernas utlåtande
5. Fråga om ansvarsfrihet
6. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter
7. Val av 2 revisorer samt en suppleant på 1 år
8. Val av valberedning (2 st på 1 år varav en sammankallande)
9. Styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2016
10. Förslag från styrelsen: Medlemsavgiften oförändrad
11. Motioner
12. Övriga frågor
13. Avslutning

 

Välkommen
Styrelsen