Årsmöte 2017

Kallelse till årsmöte med Skellefteå Hembygdsförening:
Onsdag 29 mars 2017 kl.18.30
Lokal: Hörsalen, Nordanå, Skellefteå

Inga-Britt Lundmark visar sitt bildspel ”Skellefteå förr och nu”.
Därefter bjuder föreningen på fika , och så blir det sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Dagordning:
1. Årsmötets öppnande, dagordning
2. Kallelse
3. Val av årsmötets ordförande, sekreterare och justerare
4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport. Revisorernas utlåtande
5. Fråga om ansvarsfrihet
6. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter
7. Val av 2 revisorer samt en suppleant på 1 år
8. Val av valberedning ( 2 st på 1 år varav en sammankallande)
9. Styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2016
10. Förslag från styrelsen: Medlemsavgiften oförändrad
11. Motioner
12. Övriga frågor
13. Avslutning