Årsmöte 2018

Stig berättade om sin nya byabok

2018 onsdag 28 mars Kl. 18.30 hade Skellefteå Hembygdsförening sitt årsmöte
i Hörsalen Nordanå.

Aftonens gäst var Stig Sandström som presenterade sin bok som var om Ersmark med omnejd. Lorentz Kågedal startade 2015.
Sedan dess har det tillkommit resultat av andras och egen forskning. Berättelser har samlats in av intervjuer och redovisningar från en mängd studiecirklar. Där berättas hur bebyggelser har vuxit fram. Om jordbruk, handel, industri, idrott,kyrkan och personteckningar etc. och om flyktingar som kom från Finland.Från skolan finns också många fotografier från 1906-1957 och otroligt intressanta mängder bilder av människor, djur och gamla hus som finns i denna fylliga bok, som är den mest efterfrågade boken nu, utgavs 2017. Kan rekommenderas.

Ordf. Agda avtackade Stig Sandström med en bok för det intressanta föredraget.

Ingrid Holmberg
Bild: Stig Sandström
Foto:Ingrid Holmberg