Årsmöte 2019

Kallelse till årsmöte med Skellefteå Hembygdsförening

Onsdag 27 mars 2019  kl.18.30
Lokal: Hörsalen, Nordanå

Några glimtar från Skellefteå Hembygdsförenings arrangemang
under året med hjälp av Kjell Stenbergs videoinspelningar

Därefter bjuder föreningen på fika, och så blir det sedvanliga
årsmötesförhandlingar.

Dagordning

1 Årsmötets öppnande, dagordning
2. Kallelse
3. Val av årsmötets ordförande, sekreterare och justerare
4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport.
Revisorernas utlåtande.
5. Fråga om ansvarsfrihet
6. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter
7. Val av 2 revisorer samt en suppleant på 1 år
8. Val av valberedning ( 2 st på 1 år varav en sammankallande)
9. Styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2019
10. Förslag från styrelsen:  Medlemsavgiften oförändrad
11. Motioner
12. Övriga frågor
13. Avslutning