Årsmöte 2019

Kallelse till årsmöte med Skellefteå Hembygdsförening

Onsdag 27 mars 2019 kl.18.30
Lokal: Hörsalen, Nordanå

Några glimtar från Skellefteå Hembygdsförenings arrangemang under året
med hjälp av Kjell Stenbergs videoinspelningar
Därefter bjuder föreningen på fika , och så blir det sedvanliga årsmötesförhandlingar.


Dagordning
1 .Årsmötets öppnande, dagordning

 1. Kallelse
 2. Val av årsmötets ordförande, sekreterare och justerare
 3. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport. Revisorernas utlåtande
 4. Fråga om ansvarsfrihet
 5. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter
 6. Val av 2 revisorer samt en suppleant på 1 år
 7. Val av valberedning ( 2 st på 1 år varav en sammankallande)
 8. Styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2019
 9. Förslag från styrelsen: Medlemsavgiften oförändrad
 10. Motioner
 11. Övriga frågor
 12. Avslutning