Bonnstan

Bonnstan omkring 1943

Bonnstan i Skellefteå är det mest särpräglade Kulturobjektet i Skelleftebygden:

Karta, visande vägen västerut genom bonnstan vid 3 olika årtal:

A (nedersta vägen) före år 1700
B (mittersta vägen) 1700-1855
C (översta vägen) 1855-1910

Sträckan mellan Stiftsgården och Klintforsån var landsväg fram till 1855. Mobackavägen var landsväg fram till 1910. Möjligen kunde man markera vägens utseende efter 1910, men den följer i huvudsak den nuvarande vägen genom Degerbyn och Myckle, men den var lite krokigare.
P
Källa: Fil. Dr. Ulf Lundström, Skellefteå Museum.
 p
<<Top