Brasafton 2018

Eriks dikter på bonnska apploderades.

Ordförande Agda Johansson hälsade välkommen till Skellefteå Hembygdsförenings årliga brasafton i Anderstorpskyrkan.
Erik Grahn från Mörttjärn, Norsjö, medverkade. För några år sedan gav han ut en boken ”Erik deekt oppa bonnska”.
Erik berättar konstnärligt och allvarligt och som alltid får han många skratt och applåder av sin publik. Han fortsätter att skriva med talang, så roligt och han är fortfarande så efterfrågad. Många köpte boken av honom.

Styrelsen serverade fika och Agda Johansson hade ordnat ett lotteri, som var kul. Kaj Wallmark sålde intressanta böcker och häften. Erik Grahn fick välja en bok av Hembygdsföreningen.
Ordförande Agda Johansson tackade deltagarna, ett 50-tal personer.

Text: Ingrid Holmström.

Bild & film: Kjell Stenberg