Ernst Westerlund

Ernst Westerlund

Ernst Westerlund
Byst, Skellefteå Museum
Foto: Kjell Stenberg

Ernst Westerlunddagen firades i år, 2015, 7 november

Den inleddes med att Robert Tedestedt berättade bl.a. om Ernst Westerlunds intresse för byarna och hans
samarbete med studieförbundet Vuxenskolan för bildande av lokalhistoriska studiecirklar i byarna. Detta
resulterade i ett flertal byaböcker.

I år precenterades två nya böcker. Sture Bodén berättade om arbetet med boken om Mårtensboda och
Pernilla Lindström om hur de bägge böckerna om Frostkåge kommit till.

Efter fikapaus med gemytligt prat och bokförsäljning var det så dags för dagens andra tema: Sara Lidman.
Ellenor Lindgren läste Saras novell Granen varefter Harald Larsen och Robert Tedestedt samtalade om
Saras författarskap.

Så var det dags för det högtidliga utdelandet av Ernst Westerlunds pris 2015.
Det tilldelades i år Edit Gustafsson för förtjänstfull lokalhistorisk insats genom uppförande av teaterpjäser
på skelleftebondska samt sammanställning och utgivning av böcker om Klutmarks historia.

Agda Johansson
Ordf. Skellefteå Hembygdsförening


 

Ernst Westerlundpriset 2015

Edit Gustafsson fick årets pris för förtjänstfull lokalhistorisk insats.

Redan på 90-talet ledde hon en amatörgrupp i Klutmark som på Brännvalla framförde delar av byns historia,
Klutmarkskrönikor, på bondska.

Ända sedan 1998 har hon varit författare och regissör till Rismyrlidens Vänners teatergrupp, som med sina
pjäser engagerat och roat många med verklighetsbaserade episoder från livet på landet. Också dessa pjäser på
vårt kulturarv Skelleftebondskan, som vi så väl behöver försöka hålla vid liv.

På senare år efter sin pensionering har hon sammanställt och utgivit böckerna om Klutmarks historia.
Först Klutmarks IF i ord och bild, som utkom 1991. Så boken Tre epoker i Klutmarks historia- om Sågverksepoken/ Johannisfors, Storsvagåren samt Järnvägens ankomst, utgiven 2013. I år 2015 utkom så Axplock ur Klutmarks
historia, där hon förutom forskande i gamla dokument och skrifter med sitt engagemang fått bybor och andra att
minnas och berätta.
En otroligt värdefull skrift där bondelivet, maten och årstidernas sysslor har för våra trakter stor igenkänning.

Den lilla boken Undan glömskan utgiven 2013, som eg. handlar om hennes släkts historia, är så välskriven
och lättläst att många nog med ändring av namn skulle kunna säga att det var vår egen historia den skildrar.
I kapitlet Kvinnoöden lyfts några av de många strävsamma men ofta anonyma kvinnorna fram.
Och vem känner inte igen sig i miljöerna i kapitlet Barndomslandet!
Boken borde vara en inspirationskälla för oss alla att själva skriva ner våra minnen till kommande generationer.

Skellefteå hembygdsförening gratulerar en värdig pristagare!

Agda Johansson
Ordf. Skellefteå Hembygdsförening

 

<<Top