Ernst Westerlunddagen 2019

Ernst Westerlunddagen 2019 ägde rum lördagen den 16/11 12-15.
Tillställningen inleddes med att Tomas Marklund, programvärd för dagen, hälsade alla åhörare välkomna. Därefter spelade Lottas lakejer olika musikstycken i ungefär en halvtimme. Robert Tedestedt berättade sedan om skidåkaren Lennart ”Lill-Järven” Larsson från Granbergsträsk, Jörn och boken ”I klassiska spår” som han har skrivit tillsammans med ”Lill-Järven”.
Det var ett mycket intressant och bra föredrag. Efter detta var det dags för fikapaus och försäljning av lokalhistorisk litteratur.

När fikapausen var slut var det dags för lite dragspelsmusik. Agneta Holmström och Gun-Marie Tegefjord stod för detta. Ett mycket trevligt inslag tycker undertecknad. Som näst sista punkt i programmet för dagen var Ytterviks byabok. Systrarna Barbro och Karin Viklund berättade om arbetet med byaboken samt visade även några bilder från densamma.

Sista programpunkten var som brukligt fondutdelning. Årets Ernst Westerlund-pristagare blev
Nils ”Nisse” Lindblom från Renbergsvattnet. Priset delas sedan år 2000 ut till hembygdsforskare för förtjänstfull lokalhistorisk insats. Motiveringen löd: Nils kan det mesta om historien bakom Renbergsvattnet med omnejd. Kunskapen fick han genom att tidigt börja intervjua de äldre i kombination med arkivforskning.
Han har till exempel dokumenterat och hjälpt till med dateringen av en gammal lada i byn. Ladans väggar har inristade bilder av 1700-talsbåtar och virket som fälldes 1587. Ladan är den äldsta kända träbyggnaden i Västerbotten.
Nils har även dokumenterat indelta soldaters liv. Annan forskning är om den medeltida häststigen mellan Lidträsket och Lövånger. Han har också skrivit om Burträsk sockens historia.
På 1980-talet såg han till att ett 30-tal unika gamla tallar skyddades som naturminne. De hade barkats på 1800-talet för att träden skulle ge mer tjära vid tjärbränning.
Hans största insats är dock hans forskning som bl.a. ligger bakom återställandet av Kyrkstigen mellan Burträsk och Skellefteå.

Text & bild:
Anton Rosendahl