Kulturhistoriska bussresan 2015

 

Kulturhistoriska bussresan till Bjuröklubb sensommaren 2015!

Och det handlar som vanligt om sista lördagen i augusti, den 29/8 kl. 8:30-17:00.
Men Bjuröklubb, där har väl alla varit? Finns där mer att se?

Jo, vi tror att vi har en hel del nytt att bjuda, både ute på själva klubben och i det
tjugotalet byar som vi passerar på färden dit och hem. Från medeltid fram till våra dagar.
Bussvärdar: Ulf Lundström, Eivor Nyström och Rolf Granstrand.
Pris 320 kr inkl. buss, guidning, lunch samt två fikaraster.

Anmälan tidigast den 15 juni till Ulf Lundström, tel. 0910/73 55 36 eller via mail: ulf.lundstrom@skellefteamuseum.se

Efter anmälan sätts avgiften snarast möjligt in på Skelleftebygdens Släktforskares plusgirokonto nr: 29 88 99-6. Ange namn samt ”bussresan”. Varmt välkomna!

Ulf Lundström            Gunnel Ek                      Eivor Nyström               Rolf Granstrand
Hembygdsfören.         Fornminnesfören.           Släktforskarna                SKEFO