EW-galan 2018

Margareta, Meta Andreasson, en mycket värdig pristagare för Ernst Westerlundstipendiet 2018.Hon är en av våra främsta kulturbärare när det gäller att använda det gamla Skelleftemålet, bonskan.
Sedan 1984 har hon bidragit med sång och musik till sommarteatern Kvarnspelet. Hennes finurliga texter har lyft fram våra föregångares liv och kultur. Inte minst har hon uppmärksammat kvinnornas insatser. Visorna har spritts vidare genom cd:n Byarna ska leva och flera Kvarnspelsfilmer.

Meta, som hon allmänt kallas, fick sin först dikt publicerad 1948, då hon var 15 år. Hon har skrivit flera diktböcker och bidrog 2004 till arbetet med ”Ordspråksboken” med syftet att rädda gamla dialekter för eftervärlden. Där finns ramsor, ordstäv och talesätt från Skelleftebygden.
Meta är fortfarande aktiv med att framföra sin visor och texter vid olika sammankomster. Hon har genom åren fått flera priser, bl a Västerbottens museums idépris 1994.

Margareta Andreasson har med sitt engagemang visat fram vår bygds historia, värnat om den språk-och kulturskatt som bonskan är, och verkat för bevarandet av vår dialekt för eftervärlden.
Vi anser att hon gjort en förtjänstfull historisk insats!

Text: Barbro Viklund. Foto/ Film: Kjell Stenberg