Utdrag ur boken – sid. 7

Vi börjar vår färd längs Hälsans stig på den plats där Varvsgatan kommer fram till Skellefteälven vid Manhemskajen. Du kan naturligtvis följa leden i en annan ordning.

År 1836 köptes Strömsörs herrgård, se vidare nedan, av skeppsbyggmästaren Nicanor Sandström och kapten Jonas Petter Pettersson. På Skellefteälvens norra strand mellan nuvarande gatorna, Varvsgatan och Manhemsgatan, anlade de ett skeppsvarv som var i drift 1836-1858.
Redan år 1804 tycks skeppet Sophia ha byggts vid Strömsör som tillfälligtvis verkar ha använts som skeppsvarv. År 1838 var skonerten Elisabeth på 46,35 svåra läster färdig. Samma år övertog Nicanor Sandström ensam Strömsör. Han ägde Strömsör med varvet 1838-1847, handelsmannen Set Michael Franzén var ägare 1847-185 7 och 1857 tog Olof Christian Häggbom över egendomen.

När Häggbom köpte Strömsör stod på varvet under bygge ett fartyg som Häggbom var delägare i. Nyårsnatten 1858 brann fartyget och varvet ner och man misstänkte mordbrand.
Skeppsvarvet blev inte återuppbyggt. Nicanor Sandström var skeppsbyggmästare för de flesta fartyg som byggdes på Strömsör.
På denna plats fanns en färja åren 1893- 1913. Den gick över älven och kom fram vid Färjegatan på Sörböle där Sörböles laxbod ligger. Platsen på Sörböle kallades även smalgrinna. Vid denna plats har under lång tid funnits en vinterväg över älven. Den finns utmärkt redan på 1724 års karta över Böle och användes fram till slutet av 1950-talet.

Norra stranden av Skellefteälven från Varvsgatan i väster till Dalgatan och Rönngatan i öster var tidigare en ö som kallades Vinterholmen. Sannolikt har den från början hetat Vintervägsholmen men då namnet blev för långt att säga har namnet tappat mellanledet — väg. Från 1868 och framåt trafikerades älven av ångbåtar, vilka användes både för person- och godstransporter. Ångbåtarna kunde även dra pråmar som transporterade sågade trävaror från sågverken i området kring Skellefteå landsförsamlings kyrka och ner till hamnen i Ursviken.
Dessutom kunde pråmarna transportera tjärtunnor från tjärhovet på Körran, våra dagars Nordanå. Som återlast togs förnödenheter som skulle till staden den.
Nedanför Strömsör, där Varvsgatan idag kommer fram till älven, låg stadens nedre kaj. Den låg vid varvets gamla plats.

 

<<Top