Gabriel Marklin

Gabriel Marklin

Lennart Kågedal har under några år ägnat tid åt Ersmarksättlingen Gabriel Marklin. Det har nu resulterat i en bok:
Gabriel Marklin, Naturforskare, samlare, bibliograf, ISBN: 9789174637816

Man kan läsa några sidor i boken på: http://www.smakprov.se/smakprov/visa/9789174637816/ partner/smakprov

Gabriel Marklin föddes i Ersmark 1777. Som 26-åring kom han efter skolgång i Piteå och Härnösand till Uppsala där han blev känd som samlare av naturföre-mål och lärda skrifter. Hans samlingar finns nu på olika institutioner i Sverige och i USA. Han gjorde många och långa resor inom och utom Sverige i insamlings-och studiesyfte. Hans styrka var att artbestämma och katalogisera. Under många år var han adjunkt vid Ve-tenskaps-Societeten i Uppsala. Han promoverades till hedersdoktor det år han dog 1857.