Inbjudan till jubileumsaktiviteter!

Länets jubileumsdag på Nordanå Skellefteå 21 april 2016.

TEMA BRÖD

Många hembygdsgårdar har bakugnar
och vi inbjuder hembygdsföreningarna
att komma den 21 april med prov på sina bröd och
berätta om sina brödtraditioner.
Föreningarna uppmanas också att visa upp samverkan
med andra brödkulturer. Bröden visas på
långbord i foajén som bemannas
av representanter för de föreningar
som bakat bröden.

I hörsalen kommer Anki Berg att ge besökarna
berättelser från sin och Sirpa Kärkis bok ”Brödkult i
Västerbotten”.

TEMA HEMBYGDSGÅRDEN

En ny hembygdskarta med bilder på alla länets
hembygdsgårdar är framtagen till jubileumsåret.
Dessa bilder sätts också samman i ett bildspel
som får rulla under dagen.
Hembygdsföreningarna inbjuds att komma med
bilder från hembygdsområdena och medta eventuella
miniatyrer av byggnader. På långbord läggs
bilder och annat som handlar om hembygdsgården
ut kompletterat av berättande.

Skellefteå hembygdsförening har en nybyggd
miniatyr av ett gästgiveri på Sunnanå, som kommer
att invigas under jubileumsdagen.

I hörsalen kommer Pernilla Lindström, byggnadsantikvarie
på Skellefteå museum, att berätta om hembygdsgårdar
i Västerbotten.

TEMA HEMBYGDSLITTERATUR

Många hembygdsföreningar har producerat böcker om
sin förening och om hembygdsrörelsen. Föreningarna
uppmanas att komma med sina böcker som visas upp
på långbord i foajén.
Medlemmar får berätta om och sälja sina böcker.

Tidigare utgåvor av ”Västerbotten” kommer också att
finnas till försäljning, liksom boken ”Västerbotten
genom tiderna”, som nu finns i en nyutgåva.

I hörsalen kommer Fil. Dr. Ulf Lundström,
antikvarie vid Skellefteå museum, att berätta om
hembygdslitteratur.

TEMA ROTSLÖJD

Rotslöjd är en gammal hantverksform, som börjar
komma i ropet igen. I många hembygdsgårdar
finns rotslöjdsalster, som föreningarna ombeds att
visa upp. En barnaktivitet kring rotslöjd kommer
att ledas av Gunnel Eriksson.

I hörsalen berättar hemslöjdskonsulent
Kristina Ersviken om rotslöjd.

ÖVRIGT

Folkrörelsearkivet medverkar med en utställning om
arkiverade dokument och inlånade föremål från
hembygdsföreningarna. Personal från arkivet deltar
och ansvarar för visning av materialet.

Representant från Sveriges hembygdsförbund
deltar eventuellt under dagen och ger information
om satsningnen på hemsidan.


 

Föreläsningsprogram:

11.00 Brödkult i Västerbotten. Anki Berg berättar om dagens tunnbrödtraditioner i Västerbotten. Lokal: Hörsalen.

12.00 Lars-Göran Hultmar sjunger berättelsen om brödbak i Stortjärnliden.
Kjell Stenberg berättar på Skelleftebonnska. Caféscenen.

13.00 Pernilla Lindström berättar om hembygdsgårdar och dess betydelse i länet, bildspel om hembygdsgårdar i länet.
Inga-Britt Hultmar berättar om tillgänglighet i hembygdsgården. Lokal: Hörsalen.

14.00 Ulf Lundström berättar om hembygden i litteraturen. Lokal: Hörsalen.

15.00 Föredrag om rotslöjd med hemslöjdskonsulent Kristina Ersviken. Lokal: Hörsalen.

16.00 Skellefteå hembygdsförening avtäcker en miniatyrbyggnad från Sunnanå. Caféscenen.

18.00 Författarafton med Stina Stoor. Nordanåteatern.

 

 

<<Top