Inställda aktiviteter

Kyrkogårdsvandringen 10 juni. Nordanådagen 5 juli
och Kulturresan i augusti är alla inställda på grund av
läget med covid-19.
Vi beklagar detta men hoppas att vi kan genomföra
detta nästa år istället.