Jola vore

Jola vore hon ma eint se bra
Hon tjajes, a strangen, a feber hon ha

He blaas, a he raingen mest allomstassom
He jer hoven-droven, a allom lånnom

Vattne jer skitut, a skojen han breinn.
Ve jetta sei-at se eint matn förschweinn

Nu jetta ve schwåli en besk medicin
A sluut ve att bränn opp se möittje bensin

Sluut ve att shoppa ätt rate, a skrote
Iställe – ta vara opa lufta, a klote

Jola vore hon ma eint se bra
Men ve ha bara ain,
hon ska barnbarna haa

Ordförklaring: tjajes – kväljas , strangen – storkna, allomstassom – överallt,
hoven droven – oreda, allom lånnom – på alla sätt, rate – skrotet, avfallet,
schwåli – svälja, möittje – mycket, ätt – efter, rate, skrote – skräp.

Barbro Viklund /Ur Kvarnspelet 2008