Kallelse till Årsmöte

Föreningens årsmöte onsdag 25 mars uppskjutet tills vidare på grund av covid-19 viruset.
Mer information kommer senare.

// Styrelsen

 

Kallelse till årsmöte med Skellefteå Hembygdsförening
Onsdag 25 mars 2020 kl.18.30
Lokal: Hörsalen, Nordanå

”Den stora festen”
Christer Nyström visar sin film från Skellefteås 100-årsjubileum 1945
Därefter bjuder föreningen på fika , och så blir det sedvanliga årsmötesförhandlingar

Dagordning
1. Årsmötets öppnande, dagordning
2. Kallelse
3. Val av årsmötets ordförande, sekreterare och justerare
4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport. Revisorernas utlåtande
5. Fråga om ansvarsfrihet
6. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter
7. Val av 2 revisorer samt en suppleant på 1 år
8. Val av valberedning ( 2 st på 1 år varav en sammankallande)
9. Styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2019
10. Förslag från styrelsen: Medlemsavgiften oförändrad
11. Motioner
12. Övriga frågor
13. Avslutning