Kiosker


KIOSKER 1940
Av Stig-Henrik Viklund

I Norra Västerbotten fanns stora annonser med rubriken KIOSKER under 1940.
Dessutom stod det: ’Till Eder tjänst med senaste nytt i dags- och veckotidningar, tobak, cigaretter, frukt och choklad.
Prima varor till dagspriser!”

Här nedan räknar jag upp de kiosker som omnämns – ibland med en kommentar av mig:

LINDBERGS KIOSK, vid torget, Skellefteå.
Fru Klara Lindberg fick 1922 handelsrättigheter för drivande av kioskrörelse på torget.
Första kiosken stod på hjul! 1930 och 1959 nya kioskbyggen. Den sistnämnda gången med tvätt- och toaletter i källarplan, ena sidan för herrar, andra sidan för damer.
”Nya City-kiosken” invigdes 1992.

SANDBERGS KIOSK, Rådhustomten, Skellefteå.
I telefonkatalog för 1941 anges en Ivan Salander ha en tidningsaffär! 1949 står det tidningskiosk.

SALANDERS KIOSK, Stationsgatan, Skellefteå.
Kiosken flyttades i januari 1954 till Storgatan med anledning av ett stort hotellbygge.

WIKSTRÖMS KIOSK, vid kyrkan, Skellefteå.
1949 års rikstelefonkatalog: Arvid Wikström, Nygatan 93 A.

K. LUNDGRENS KIOSK, Boviksvägen, Norrböle, Skellefteå.
Karl Lundgren har en tidningskiosk, enligt telefonkatalog 1941.

BROBERGS KIOSK, Kyrkstaden, Skellefteå.
Köpman Eric Broberg anges i telefonkatalog 1941. Finns även 1949.

BRUNO FÄLLMANS KIOSK, Brännan.
Handlande Bruno Fällman i Degerbyn finns det en i telefonkatalog 1941.

STIG BURMANS KIOSK, Hembygdsparken, Bureå.

LINDSTRÖMS KIOSK, Skäret, Bureå.

R. WIKLUNDS KIOSK, Morön.

J. A. ERIKSSONS KIOSK, Tel. 1461, Skellefteå; Sunnanå.
Handlande John A. Eriksson, Sunnanå – enligt telefonkatalog 1941 – nu: 11461!

FORSMANS KIOSK, Sävenäs.

C. O. NORDSTRÖMS KIOSK, Sävenäs.

AHLBINS KIOSK, Sörböle.
Köpman Wilhelm Ahlbin, Sörböle – enligt telefonkatalog 1941.

I Sörböleboken (2005), s. 117: ’1950 fanns två kiosker, Ahlbins och Fällmans, mycket nära varandra vid brofästet.’

ÅLANDERS KIOSK, Tel. 67, Y. Ursviken.

ANDERSSONS KIOSK, Clemensnäs.

RUBEN RÖNNMARKS KIOSK, Hyttgatan, Skelleftehamn.
Ruben är inte omnämnd i telefonkatalog 1941. Däremot i 1949 års rikstelefonkatalog. Adressen: Hyttgatan 16.

BERGS KIOSK, vägskälet vid Ursvikens Havsbad, Ursviken.

I telefonkatalog 1941 noteras att AB Svenska Pressbyrån hade en kiosk i järnvägsstationen.
Varför den inte är med i ovannämnda annons kanske beror på att det var privata enskilda intressenter som hade en gemensam annons.

I rikstelefonkatalog för år 1949 finner jag att Pressbyrån har även kiosker i järnvägsstationen i övre Skelleftehamn och busstationen i Bureå.

Finns det någon som kan berätta mera om ovanstående kiosker?

Bilden ovan – denna kiosk stod vid skolan i Kusmark.