Klinttjärns såg

MOTORDRIVET SÅGVERK VID KLINTTJÄRN

Klintforslidens Sågförening bildades 1923. Medlemmar i föreningen var bönder från byarna Liden, Långbäck och Klintforsliden. Verksamheten drevs som ekonomisk förening. Sågen var lokaliserad till Klintjärns nordöstra strand. De första åren sågades mycket av timret till byggnadsvirke för gårdarnas behov av bräder till olika byggprojekt. De hus som är byggda i byarna  under 1930-, 40- och 50-talen, bostadshus, lador och andra uthus, är byggda med byggnadsvirke som är sågat vid Klintforslidens såg.

Läs mer, Klintfors-såg.pdf

Ingrid Holmberg
Sekreterare
Skellefteå Hembygdsförening