Kulturhistorisk bussresa 2016

Från vänster:
Erika Lindberg
Ulf Lundström
Eivor Nyström

 

 

En årlig tradition är att Skellefteå Hembygdsförening, SKEFO, Släktforskarna och Fornminnesföreningen gör varje höst en gemensam dagsresa.

I år lördag 27 aug. Färden utgick från Skellefteå Museum med Lestanders Buss, chaufför var Erika Lindberg.
Guider var Rolf Granstrand, journalist och oerhört kunnig och Ulf Lundström, numera fil doktor. Han har forskat om byarnas ortsnamn och har skrivit första boken i ämnet. Dessa guider är experter om vår kommun. Bussvärd var Eivor Nyström. Nämnas kan att under hela resan underhölls vi om gamla byar och om medeltida bosättningar.

 

 

 

I byn Vebomark finns ett ”Väckelsemuseum” som har flyttats till en enkel byggnad, som Marika Wallgren berättade om hur det samlats in gamla saker, som har varit i bönhus. På sommaren är det öppet och besökande kan vila och ordna med förplägnad.
I Ånäset fick vi se Roseniusgården, där det i år firas 200-årsjubileum av den västerbottniske väckelseledarens födelse. Det gamla huset var byggt tidigt under 1700-talet, flyttades till Solvik 1930 men är nu ”hemma”, Ånäsets vackra träkyrka också byggd under 1700-talet. Roland Ivansson berättade om kyrkan som han var mycket kunnig om.

Vi fick även besöka Ostens Lager i Ånäset. Guiden Aina berättade om att numera lagras all ost där och vi fick inhandla Västerbottensosten.
Efter lunch på Spiran gick färden till Robertsfors där det mycket fanns att skåda. Bruksmuseét,
där Sören Nordgren kunde svara på alla frågor och berätta om Västerbottens äldsta järnväg.
Sture Högberg berättade också om Robertsfors utveckling och sista anhalten berättade Sture Bäckström om Sikeå hamn där brukets produkter hade skeppats ut i världen.
En uppskattad och givande resa.

Ingrid Holmberg
Adress: Länsmansgatan 19, 931 44 Skellefteå. Tel. 070-99 55 935.

Marita Wallgren berättar.

Marita Wallgren berättar.

Roland Ivansson berättar.