Kulturobjekt

Bonnstan, Skellefteå. Foto: Ulf Torstensson

Majorsbostället Nyborg/ Nils Schillmark Akademien, Nordanå Skellefteå.
Foto: Guy Nordström

Två av Skelleftebygdens Kulturobjekt (Bonnstan och Nyborg) visas i vår logga:

Nordanå – med focus på några av de historiska byggnaderna
Fotograf: Lasse Forslund

Bonnstan, Skellefteå med anor från 1600- talet, det mest särpräglade Kulturobjektet i Skelleftebygden. Läs mer …

Majorsbostället Nyborg/ Nils Schillmark Akademien, Nordanå Skellefteå – uppfördes 1764. Läs mer …

Lejonströmsbron – Sveriges längsta ock äldsta träbro, färdigbyggd 1737. Läs mer …