Kulturresan 2014

En årlig tradition är att Hembygdsföreningen, SKEFO, Släktforskarna och Fornminnesföreningen gör en gemensam dagsresa.
I år lördag 23 augusti. Färden startade från Museet, chaufför var Lars Lestander, bussvärd var Eivor Nyström.
De eminenta guiderna, Rolf Granstrand och Ulf Lundström kan ge en faktaspäckad färd vart man än åker. Redan innan vi  åkte över Viktoriabron fick vi veta en del intressant, bl.a om stadens första stenhus.
Ett tema var att berätta om medeltida byar som de forskat om. Vi åkte genom Sunnanå, Lund, Klutmark, där många intressanta 1700-tals hus ännu står kvar. Klutmark  är från 12-1300-talet, där det funnits sågverk sen länge.
Skråmträsk  är en medeltida by  som har anor från 1500-talet. Flera fornfynd har hittats.”Gröna Lund” var en dansplats som har funnits där.
Det vackra Ljusvattnet, där har många spelmän kommit ifrån. Alvar Lindmark, hade sina anor i Ljusvattnet och som anlade Alimak.
År 1606 blev Burträsk egen församling. I Åbyn fanns på 1500-talet 5 bönder. Pettersson-Berger, född i Åbyn, bodde senare i  Burträsk, där huset står kvar än.
Höjdpunkten på resan var nog Torfrid Olssons (1913 – 2003) Museéum i Bygdeträsk. Han var bonde på sin ärvda gård men hela sitt liv arbetade han med naturnära ämnen och med fantasi i olika tekniker. I de stilrena rummen ser man  en ovanlig modern konst. Tre av hans söner visade  kunnigt och en bror Staffan Olsson har gett ut boken ” Till Fruktbarhetens lov” om sin far.
Gunda Lundström, kunnig byaforskare, som fått Ernst Westerlund-stipendiet guidade i bussen runt Göksjön och byarna omkring, ett kulturområde, där många byar samarbeter. Hon berättade gripande om en fattigstuga som ordnats i Grannäs 1897.  Alla åldrar, från barn till gamla som ej kunde klara sig blev som en familj med självhushåll.
I Flarken hittades 1947 ett unikt bronssmycke 1947, ”Flarkenfyndet” som beskrevs från 500 år före Kristus. Troligen gjort Norrland, med någon långväga kontakt.
I Bygdsiljum intogs god lunch. Ägaren Joakim Söderström som tillsammans med sin bror driver restaurangen och går bra. Även känt för de vackra påfåglarna. Martinssons Såg har tillfört mycket gott för byn. Deras limträ är efterfrågat.
Sista anhalten var byn Vebomark, som är en stenåldersby. Många föremål har hittats. Kristin Dahlgren, lärare, en eldsjäl i byn berättade och deras hembygdförening äger Lundbergska gården med ”Olgas café.” När svälten var stor började männen i byn att sänka sjön, för att få mera gröda. När skolan drogs in, startades friskolan, 96-97 med 35 barn som fått bra undervisning. Dahlgrens bageri är känt.
Alla som medverkat till den mycket intressanta resan tackades med applåder.
Ingrid Holmberg.