Kulturresan 2015

 

Hembygdsföreningen, SKEFO, Släktforskarna och Fornminnesföreningen gör varje höst en gemensam dagsresa. I år lördag 29 augusti.

Färden startade från Museét, Lestanders Buss, chaufför var Sören Hedberg. Rolf Granstrand, journalist och Ulf Lundström, numera fil. doktor som har forskat om ortsnamn i vår kommun, den södra delen är klar som bok och del 2 utges senare. Rolf och Ulf var guider under hela resan.
Målet var Bjuröklubb, under resans gång, underhölls vi, ett 50-tal med fakta bl.a. om Tjärn och Innervik som är medeltida byar. Ofta följde vägarna åsryggar som var torra och lätta att färdas på. Vi fick oss berättat om Bure kloster från 1400-talet där det hittats en ”öltupp” men några förstahandskällor finns ej om kloster. Har troligen varit ett ordenshus för franciskaner, tiggarbröder, som kallades gråmunkar. Bureätten var en stor släkt som uppkom under 1500-talet, som både var från mödernet och fädernet som var upptecknade, som kanske skulle gynna arvsfrågor. Att de skulle ha kommit från stormän och kvinnor från våra trakter finns det inte belägg för.

Väl framme i Bjuröklubb, den mest besökta platsen under sommartid, i vår kommun, hälsade Staffan Markström oss välkomna. Inne i kapellet höll han ett intressant föredrag Vi fick veta att den sista katolska biskopen Olaus Magnus kände väl till Bjuröklubb. Han berättade även om lotsarna.
Fyren byggdes 1859. Redan på 1200-talet, troligen hamn för bottniska sjöfarten. Att ta sig upp till fyren är nu lätt, rymliga trätrappor byggda för rullstolsbundna. En eloge för detta. Lunchen serverades ute i strålande sol.
Bussen körde ner till hamnen där Staffan hade mycket att berätta. På hemvägen stannade vi i Risböle vid Byagården, där Sune Hedlund visade på en stor karta och berättade om området där. Hans fru Gerd har skrivit en bok och flera skrifter om Risböle och vi bjöds på kaffe. Under hemfärden åkte vi genom flera vackra byar och Bureå.
Vi tackar så mycket för den trevliga resan!

Text och Foto: Ingrid Holmberg, Skellefteå Hembygdsförening.
Staffan Markström, Bjuröklubb på bilden ovan.


Foto & Film: Kjell Stenberg, Skellefteå Hembygdsförening.