Kulturresan 2019

Kulturresan 31/8 2019
Med buss uppströms Skellefteälven!

Årets resa gick längs Skellefteälven upp till Kusfors och Bredsele. Temat var älven och kraftverken.
Guider i år var Rolf Granstrand och Ulf Lundström samt Nils-Erik Westermark.
Vi följde älven västerut och åkte över Degerbyn, Myckle och Medle. Vi körde in till det nya vattenverket i Slind och såg den färdigbyggda betongbyggnaden resa sig mäktigt över tallskogen.

Därpå ett besök vid kraftstationen i Selsfors vilken invigdes 1944.
Nils-Erik Westermark berättade om personer som verkat där och om den svåra olycka som inträffade vid bygget när vattnet grävde sig genom dammen.
I Krångfors såg vi kraftstationen ursprungligen byggd 1928, den smala älvssträcka som namnet
Skellefteå sannolikt betecknade, platsen för det stora fisket, gästgivargården och järnvägsstationen.
Vi kom fram till Finnforsfallet där det blev bussfika intill sommarcaféets lokaler. Det första
kraftverket i Skellefteälven byggdes här 1908 och byggnaden står kvar som museum.

Resan fortsatte västerut och det blev längre mellan husen.
I Renström guidades vi på gruvområdet av arbetsledaren Nils Petersson. Renström är Sveriges
djupaste underjordsgruva som går ner till 1500 meters djup. Transporterna sköts till stor del av
Renfors åkeri.

Sedan blev det lunch hos Britt Wikström i Renström som anordnar mat vid speciella tillfällen
samt säljer matlådor främst till de som arbetar i gruvan. Vi alla njöt av maten.
Därefter fortsatte vi till den oerhört vackra byn Petiknäs med ett kuperat odlingslandskap i fjordliknande läge. Ett besök vid kyrkan i Petiknäs som invigdes 1958 vilken Nils-Erik har starka, känslomässiga band till. Han berättade om kyrkan som tidigare varit gravkapell i Bastuträsk,
men hela kapellet kunde inte användas utan delar fick nybyggas. Vi sjöng gemensamt Var
jag går i skogar, berg och dalar av Carl-Olof Rosenius.

Färden fortsatte till Kusfors där vi fick guidning av Lars Westerlund. Vi såg festplatsen och
fotbollsplanen i Bredsele som under kriget var läger för flyktingar och där byborna planerar
ett museum. Björks lanthandel i Kusfors var en stor upplevelse med ett imponerande stort sortiment. Eftermiddagsfikat avnjöts på Café Ångloket, tidigare järnvägsstationen, med god tårta som Julia hade gjort. Vi drack under åsynen av ett imponerande ånglok och ett myllrande liv samt hörde Lars Westerlund berätta mera om Kusfors.

Sedan ställdes kosan hemåt och färden gick stora vägen till Boliden och sedan längs Klintforsån med byar som Strömfors, Nyholm, Svanfors och Svanström.
Det var en grupp trötta personer men rika på kunskaper och berättelser som anlände till Nordanå vid halvfemtiden. En mycket trevlig dag med kunniga guider.


En trivsam stund på Café Ångloket i Kusfors.