Kyrkogårdsvandring 2012

Stor uppslutning vid
Kyrkogårdsvandring i Skellefteå:

Tisdagen den 26 juni 2012 kl. 18.30 hade Skellefteå Hembygdsförening anordnat en kyrkogårdsvandring vid Landskyrkan.
Ordf. Agda Johansson var glad över att få välkomna ett hundratal åhörare.

Vandringen började kring kyrkan där de äldsta gravarna finns från 1850-1860.
Vi åhörare fick ta del av en del facsinerande levnadsöden från den tid då det var vanligt med påkostade gravar som kända släkter kunde ha, däribland affärsmännen Markstedt och den kända släkten Solander. Hulda var en av de senare som bodde i huset mittemot Brunnsgården.
Sedan gick vandringen över till väster om Landskyrkan där en minnessten är rest från krigets dagar 1809.
Därefter fortsatte vi till gravkapellet och på vägen dit kunde vi stanna till och få information om någon minnesvärd avliden.
Ulf Lundström berättade att gravområdet kring det nuvarande kapellet kom till år 1890.
Till sist fick vi se minnesstenen från år 1940 som rests över de finländare som kommit till våra trakter och som nu vilar här i vår församling.
Ulf Lundström från museet och prosten Lars Jonsson var kvällens guider. Här vid Hulda Solanders grav.
Den minnesvärda kvällen avslutades med att Agda Johansson avtackade Lars Jonsson och Ulf Lundström för sin kunskap som de förmedlat oss alla.

Text och bild: Ingrid Holmberg