Kyrkogårdsvandring 2018

Landkyrkans gamla gravar är fortsatt intressanta

Torsdag 7 juni hade Skellefteå hembygdsförening och SV inbjudit till kyrkogårdsvandring vid Landskyrkan. En stor skara, ca 80 personer, hade trots det kyliga vädret hörsammat inbjudan och fick en intressant historielektion om för staden betydelsefulla personer bl.a. Skellefteås grundare Nils Nordlander, familjerna Markstedt och Sandström, Hulda Solander och Ernst Westerlund.

De kunniga guiderna Lars Jonsson och Ulf Lundström berättade fängslande om deras gärningar och livsöden. Man kunde lätt konstatera att form och storlek på gravstenarna skiljer sig markant från dagens. Varma applåder avslutade samlingen, men en del stannade kvar för ytterligare frågor till Lars och Ulf.

Bildtext: Ovan syns delar av åhörarna lyssna till Lars Jonssons berättelse om Skellefteås grundare Nils Nordlander.