Lejonströmsbron

Lejonströmsbron är en träbro i Skellefteå som går över Skellefteälven mellan stadsdelarna Sunnanå och Prästbordet, nära Landskyrkan. Bron var färdigbyggd 1737 och är Sveriges äldsta träbro. Med sina 207,5 meter var den också länge Sveriges längsta träbro, tills en 230 meter lång träbro byggdes på Gimonäs i Umeå 2006.

De första åren fick man betala en broavgift för att passera Lejonströmsbron, enligt följande:
En gående person – 1 öre
En ryttare med häst – 3 öre
Kärra dragen av en häst – 6 öre
Vagn dragen av ett flera hästar – 12 öre

1868 införde man hastighetsbegränsning över bron. Om man åkte eller red fortare än en gående kunde man få böta 5 riksdaler. Lejonströmsbron hade en gång i tiden påfarter av trä. Den totala längden var då 314 meter. Lejonströmsbron är sedan 1994 förklarat byggnadsminne.