Manifest Finland

Republiken Finland 100 år!

Jubileumsfest, Nordanåteatern Skellefteå, 2 december 2017.

Skellefteå Landskyrka samt minnesstenen vid kyrkan över 1809- års krig.
Inskription: Till minne av 15 maj 1809. Den enda dag som bragt ofred till vår
eljest så välsignade bygd.

Man kan säga att det var utgången av kriget som gjorde att Finland 6/12 2017
firar 100- årsdagen av sin självständighet.

Foto/ montage: Kjell Stenberg