Nils Schillmark Akademien

Guy Nordström. Foto: Kjell Stenberg

Akademien kom till när jag fick löfte om en lokal från Kultur Skellefteå. För att kunna driva en verksamhet i lokalen behövde jag en förening att samarbeta med. Nils Schillmark Akademien startade den 23 Augusti år 2012 i Majorsbostället Nyborg på Nordanå i Skellefteå.
Styrelsen bildades, stadgar upprättades och alla juridiska handlingar avklarades.

Namnet styrker vår forskning om porträttmålaren från vår ort, samt ger ett seriöst innehåll åt det konsthistoriska arvet. Detta ledde fram till Nils Schillmark Akademien.

Ordet Akademi förpliktar och betyder att ”föra kunskaper vidare” och skapa kontakter.

Jag hade fått tillstånd att starta Nils Schillmark Muséet i Majorsbostället Nyborg. Det öppnade den 19 Maj år 2013 i vackert försommar väder.
Konstamanuens Kari Ingrid Appelgren från Åbo i Finland klippte det blåvita bandet och ledamot Anders Eriksson överlämnade ordförandklubban som han hade tillverkat.
Intresset från besökarna visade att behovet av kunskap om hans konst är stort.

I början av1980-talet blev min fru Britt-Marie och jag intresserade av att studera porträtt och hur de är uppbyggda. I Italien fanns mycket 1600- och 1700-tals porträtt att titta på. Detta inspirerade till fortsatt forskning.

Nils Schillmark som var från Skellefteåtrakten, band vår forskningsintresse till hemorten Denna forskning har i många avseenden tillfört besökarna mer kunskap om hans storhet som porträttmålare.

Nils Schillmarks far var Jakob Olofsson. Han föddes år 1700 och var ägare till hemmanet nr: 7 i norra Drängsmark. Jakob gifte sig för tredje gången med Cicilia Hermansdotter som föddes år 1695 på hemmanet nr 4 på Åkerudden i Varuträsk. De fick sonen Nils Jakobsson den 26 juni år 1745.

Som ung hade Nils säkert visat sin talang för kyrkoherde Pehr Högström och hans fru Katarina Fjellström som var släkt med porträttmålaren Pehr Eriksson Fjellström. Det var förmodligen dessa kontakter som ledde till Nils flytt till Stockholm.
Nils antogs år 1762 som elev hos Pehr Eriksson Fjellström som var lärare vid Kungliga Målare Akademien i Stockholm.

I anteckningar över ståndspersoner i Skellefteå år 1765 nämns han som Conterfejare = porträttmålaren Nils Schillmark. Namnet han tog sig var en kombination av en gammal stavning av Skellefteå, alltså Schill- och -mark från Drängsmark = Schillmark.

Färdig porträttmålare blev han år 1770. Nils Schillmark målade flera nu kända porträtt, både i sin hembygd och i Stockholm. Det finns säkert även många bruksföremål som är dekorerade av honom på orten.

Finland och Sverige var samma land när Schillmark kom till Sveaborg år 1773. Det var Gustav III:s försvarsutpost mot Ryssland. Under bygget av Sveaborg målade Schillmark interiörer och många porträtt av officerare i den svenska armen. Tiden på Sveaborgs visar en tydlig utveckling i hans porträttmåleri. Han stannade till år 1777, då han flyttade till Helsingfors. Om den tiden vet man inte så mycket, då bränder har förstört det mesta. Vi har sökt igenom många arkiv men nästan ingenting funnit.

Flytten från Helsingfors är svår att fastslå, troligen år 1780 .

Till Borgå kom han år 1780, Där arbetade han som Conterfejare i östra Finland. Bland annat målade han altartavlan i den medeltida kyrkan i Hattula. Porträttmålare var hans yrke och det finns fler än 200 kända porträtt och flera att upptäcka i framtiden.

I Lovisa stad i östra Finland bosatte sig Schillmark år 1784. Här var han aktiv och reste runt i omgivningarna som porträttmålare men tog även andra uppdrag på de större gårdarna.
Han gifte sig år 1787 med artillerikonstapels änka, Anna Catarina ( Cajsa ) Söderström. För att få ingå äktenskap behövde han ha klara papper. Från Skellefteå fick han följande flyttningsbetyg:

Portraite Målaren H. Nils Schillmark är född i
nedanskrefne Församling år 1745, har under engrundelig
Christendoms Kunskap vid sittvistande härstädes
flitigt nyttjat de Salighetens medel, samt fört en
Christelig och ärbar lefnad, och reste härifrån år 1770,
hinderslös till ägtenskap.

Detta attesterar,
Skelleftea D.1 Maji 1787,

Pehr P. Högström,
Vice pastor. ( Britt-Maries avskrift av originalet )

Paret fick en son kort efter bröllopet. Sonen fick namnet Jakob efter farfar, men pojken dog som 5 åring i scharlakansfeber, de fick inga fler barn. Sorgen var svår att bära, det inverkade säkert på Schillmarks porträttmåleri.

Nils Schillmark dog 1804 i Lovisa. Han fick en fattigmans begravning. Staden Lovisa lät uppföra ett minnesmärke i form av ett staffli i järn över Nils Schillmark på gamla begravningsplatsen.
Nils Schillmarks fru Anna Catarina överlevde honom med flera år på fattighus.

Nils Schillmarks konst finns att se på flera stora museer i Finland, som t.ex. Ateneum och Nationalmuseet i Helsingfors. Hans konst finns även på Lovisa museum, Borgå museum, Åbo slott, Åbo landskaps museum och Heinola Museum.

Källor: Britt-Marie och Guy Nordströms forskning.