Nordanådagen 2013

Den 7 juli:

Den årligen återkommande ”Nordanådagen” blev en historisk dag på alla sätt med 1700-tals tema och med strålande sol och värme. Det kunde inte vara bättre på Bellmans tid och det fick vi erfara genom gruppen KVITTRA som sjöng ”Bellmanvisor” inför lyssnande publik.
Lars Jonsson berättade om 1700-talsprosten Högström och hans hustru Katarina Fjellström.

Med ”Majorbostället” i centrum ispirerades Ulf Lundström att berätta om ”Majorer” man minns i Skelleftetrakten, dessutom finns en historisk utställning i samma hus om 1700-talskonstnären Nils Schillmark. Guy Nordström visade och berättade med stolthet om denne konstnär.

Eskil Viklund från Bodan visade upp sin modell av ett stort hus från år 1829, med tidsriktiga detaljer. Forskning ger ju kunskap om gamla tider och det visade släktforskarna genom sina datorer.
Barnen hade också sin avdelning med bokbinderi och målarverkstad. Det blev full aktivitet.
Detta är en samverkan mellan olika historiska föreningar och studieförbund.


Sånggruppen Kvittra.
Text och bild: Inga-Britt Lundmark.