Nordanådagen 2014

Söndag 6 juli 2014, mellan kl. 12.00 -14.30.

Det har blivit en tradition som började för 14 år sedan, som ska vara en kulturhistorisk festlighet. Årets tema var ”Mormor” – om släkt och hembygder.

Värdar var Agda Johansson och Rolf Granstrand.
Inga-Britt Lundmark som hade en bildverkstad för barn och äldre, berättade också om sin mormor som med 8 barn odlade mycket grönsaker, som inte var så vanligt på den tiden men som bidrog till hemmets försörjning.

Guy Nordström som är född i Finland och som har forskat om konstnären Schillmark och ansvarar för utställningen i Kaptensgården om konstnären, berättade också om sin släkt.
Edith Gustavsson från Klutmark som har forskat och skrivit om äldre generationer, talade om ”Osedda kvinnor i Klutmark” och som ska komma som bok. I byaprotokoll och byastämmor nämndes inte kvinnorna. Endast om de hade ägor. När de nämndes var det i så fall vid Brödhjälp under nödåren.

Andra intressanta berättare var Bo Öhlund, Norrböle, Zarko Rakocevic, från Italien, Allan Boström, Ulf Lundström m.fl. Att det var kvinnorna som under svåra förhållanden var hjältinnor, kom fram i alla berättelser.

Eskil Wiklund som gör modeller av kända gamla hus i miniatyr, hade många åskådare.
Trion ”Senadrage” spelade populär folkmusik. Hembakt fika och försäljning av varmkorv uppskattades.
Det nya forskarrummet i Museét var öppet till kl.16.00 för alla.
En stor skara, minst hundra mötte upp och det underbara vädret gjorde sitt.

Arrangörer: Skellefteå Hembygdsförening, Släktforskarna, SKEFO i samarbetare med Vuxenskolan, Mångkulturellt Forum och Skellefteå Kulturförvaltning.

Ingrid Holmberg, sekr.