Nordanådagen 2016

”En kulturhistorisk familjedag vid Nyborg och Kågegården”.

Söndag 10 juli kl. 12.00 – 14.30.
Gästtalare: författarinnan Anita Salomonsson.

Hon är född i Hjoggböle, började skriva romaner vid 59 årsålder samt
brodern Kurt Salomonsson som också är känd författare, även P.O. Enqvist härstammar från Hjoggböle.
Anita Samuelsson har fått många utmärkelser, för sina böcker, som på ett levande sätt har skildrat livet i våra trakter och har blivit mycket lästa.

Denna dag berättade och läste hon ur hennes tredje bok, ”Vackrast var ändå mamma”, som var huvudprogrammet denna dag.
Denna dag sken solen och det hanns med flera aktiviteter.

Agda Johansson hälsade välkommen.
Rolf Granstrand, Ulf Lundström, Guy Nordström med flera medverkade.

Musikunderhållning med Senadrage, berättelser, släktforskning, bokbord, målarverkstad för barn m.m.
Servering, samt modell av Sunnanå Gästgiveri.

Detta år var det 15 år sedan den första Nordanådagen som Tanja Olofsson hade kommit att ge ideén.

Arrangörer: Skellefteå Hembygdsförening, SKEFO, Skelleftebygdens släktforskare, Schillmarkakademien, Fornminnesföreningen, Kultur Skellefteå,
Medborgarskolan och Studieförbundet Vuxenskolan.

En fin dag som jag tror att alla uppskattade.
Ingrid Holmberg
Sekr. Skellefteå Hembygdsförening.

Bild: Anita Salomonsson.