OmOss

SHF, Skellefteå Hembygdsförenings styrelse 2020.
Välkommen att kontakta oss!

Ordförande:
Agda Johansson, Skråmträskvägen 40, 931 64 Skellefteå,
073-8493404.
skramtraskvagen@telia.com

Vice ordförande:
Kjell Stenberg, Läkarvägen 6 J, 931 41 Skellefteå, tel 070-5355229,
0910-775229.
kjeste@hotmail.com

Sekreterare:
Anton Rosendahl, Holmsvattnet 31, 93131 Skellefteå, tel 070-3877347,
anton.rosendahl@telia.com

Kassör:
Nils-Erik Westermark, Vindstigen 5, 931 51 Skellefteå, tel. 0910-778580,
070-3372546.
nilserik.westermark@telia.com

Ledamöter:
Monica Fuhrman, Östergatan 11, 93162 Skellefteå, tel. 0910-14825,
073-0281774.
monica.fuhrman@gmail.com

Ulrika Bäcklund, Häbbersliden 12, 934 94 Kåge,
tel 070-5393488.

Ulf Lundström, Grindvägen 3, 931 45 Skellefteå, tel 0910-13159, jobbet 735536,
070-6324014, ulf.lundstrom@mbox308.swipnet.se
även ulf.lundstrom@skellefteamuseum.se

Suppleanter:
Erland Ceder, Trygatan 1, 93237 Ursviken, tel 0910-35853, 072-2035853,
erland.ceder@allt2.se

Kaj Wallmark, Frögatan 464, 93155 Skellefteå, 073-0512147,
45kajv@gmail.com

Adjungerande ledamot: Stig-Henrik Viklund, Södra Lasarettsvägen 3,
931 32 Skellefteå, tel. 0910-73 55 26.

Hedersmedlemmar:
Lars-Erik Edlund, Holmsund
Stig-Henrik Viklund, Skellefteå

<<Top