Projekt

Våra projekt:

Föreningen har haft ett projekt att undersöka Kungsgropen som ligger mellan Skellefteå landsförsamlings församlingsgård
och Bonnstan där Skellefteås medeltida hamn kanske låg.
Vid de övriga medeltida kyrkplatserna i Norr- och Västerbotten fanns en hamn som sannolikt var en viktig lokaliseringsfaktor för kyrkan. Kyrkplatserna var kommunikativa centra där havstransporter mötte färdvägar mot inlandet.
På dessa platser passerade även Norrstigen som var den medeltida föregångaren till dagens E4:a.

Vid Kungsgropen gick Skellefteälven in i en skyddad vik, enligt gamla kartor från 1600-talet. Viken blev sedan avsnörd och kvar fanns längst in i den forna viken en tjärn som fanns här under 1700- och 1800-talen. Den gamla tjärnen syns fortfarande under våren.
Tjärnen är fortfarande utmärkt på nutida fastighetskartor eftersom den är en samfällighet.

Även genom uteslutning torde den här platsen vara den enda tänkbara för en hamn i kyrkans närhet. Hamnen bör finns på norra sidan av älven där kyrkan ligger. Uppströms kyrkan fanns tidigare en kraftig fors och det området som ligger på en högre nivå över havet blev tidigt avsnört från havet genom landhöjningen. Nedströms Kungsgropen har älven branta oskyddade stränder som sannolikt inte var goda hamnlägen.

Kyrkstaden i Skellefteå brann ner 1672. År 1675 sägs att de som byggt sina stugor, stall och bodar väster om Kungsgropen skulle betala x öre till kyrkan för varje hus de hade satt upp. Sannolikt ville man förhindra byggande av kyrkstugor väster om backsluttningen mellan nuvarande Församlingsgården och Bonnstan. Om det fanns kyrkstugor i närheten av kyrkan kunde denna hotas vid en ny brand.
Namnet Kung- kan syfta på att här legat en Kungshamn. Runt Sveriges kuster fanns ett stort antal Kungshamnar där ledungsflottan samlades, enligt forskaren Adolf Schück. Ledungen var ett medeltida sjöförsvar och sjöpolis. Vid Kalix kyrka och vid mynningen av Torneälven finns en kungshamn liksom vid Selångers kyrka väster om Sundsvall. Den fartygstyp som användes i ledungen kallades snäcka och återfinns i ortnamnen Storsnäckhamnen och Lillsnäck-Lillsnäckhamnen på Kågnäset. Ledungsflottan kallades ut genom att vårdkasar brändes. På Rösberget på Sunnanå fanns tidigare enligt traditionen en vårdkase.

År 2002 fick hembygdsföreningen pengar från bygdeavgiftsmedel för att göra en markradarundersökning. Den genomfördes i juni samma år av Raycon AB i Malå och då konstaterades några områden norr om den gamla tjärnen där marken var påverkad. Året därpå fick Skellefteå hembygdsförening mer pengar för att genomföra en arkeologisk provundersökning. Den kommer att genom-föras sista veckan i maj detta år av arkeologen Lillian Rathje vid länsmuseet och Daniel Eriksson vid Institutionen för miljöarkeologi vid Umeå universitet.

 


 

Ett annat projekt som föreningen är inblandad i är Hälsans Stig.
Föreningen har fått pengar för att ta fram en guidebok över stigen. Boken var klar i mars 2004 och försäljningen har börjat. Dessutom läses boken av flera studiecirklar och vandringar genomförs/kommer att genomföras. Föreningen har planer på en folder och Hälsans stig samt informationstavlor.

 


 

Bygdeband 

Här hittar du berättelser om vanliga människors märkvärdiga liv. Med över en miljon platser, personer, bilder och dokument är Bygdeband Sveriges enda rikstäckande webbplats för lokalhistoria. Bakom materialet står runt 560 hembygdsföreningar och deras engagerade medlemmar.

Vi i SHF, Skellefteå Hembygdsförening har påbörjat Skelleftebygdens lokalhistoria.
Vårt Kulturhistoriska bidrag til Bygdeband är under ständig utveckling.
Vi tar gärna emot material med Kulturhistoriskt värde:

Lokalhistoriker Fil. dr Ulf Lundström, Skellefteå Museum
ulf.lundstrom@skellefteamuseum.se

Kjell Stenberg
Webbredaktör
kjeste@hotmail.com

 

<<Top