Roteindelning


Indelta soldater

Soldattorpen började anläggas efter det nya indelningsverkets infö-
rande i Västerbotten 1695, och man kan urskilja två olika modeller
när det gäller torpens placering.
Ett sätt var att en soldatrote som bestod av cirka tre hemman
uppförde torpet vid en av gårdarna som ingick i roten. En del av
hemmanets mark avsattes till roten, och de övriga hemmanen som
skulle underhålla soldaten fick betala marken som togs över av
roten. I detta fall låg torpet centralt i byn.
En annan modell var att lägga soldattorpen tillsammans och i
utkanten av byn. Denna modell tycks dominera under 1800-talet.
Soldaterna utförde vid sina torp uppodling av byarnas utmark.
Men genom odlingens fortskridande kunde rotemarken uppfattas
som liggande inne i byn och vara attraktiv mark för hemmanen.

Många gånger flyttades soldattorpen ut vid jordskiften i byarna.
Särskilt markant var detta vid laga skiftet, som pågick från 1827
och hela århundradet ut. I viss mån förekom utflyttningar även
vid tidigare skiften. I somliga byar har torpen flyttats flera gånger,
men det tycks även som att torp kan ha legat kvar på samma plats
från 1695 och mot sititet av 1800-talet. De soldater som fick flytta
ut på utmarken skulle av sina rotebönder få uppodlad åker och
äng. I många byar låg soldaternas torp samlade och avskilda från
den övriga byn.


Rotarna i den fantastiskt innehållsrika boken Skellefteå socken 1650 –1790,
skriven av Ulf Lundström. Arne Forsberg har forskat och sammanställt:

Tabell 1:

Register till soldatrotarna i Skellefteå Socken 1650 – 1790:
Rote Namn Nytt namn – årtal Sida Rote Namn Nytt namn – årtal Sida
32 Berg 857 60 Lax 884
98 Berg Berggren – 1743 918 19 Lekatt 845
21 Bergman Bergholm – 1746 847 41 Lekatt Lokatt -1748 866
33 Bergskrova Tjärnström – 1750 858 88 Lillkuse Krigsman -1757 910
80 Bjur 902 57 Lund Grönlund -1757 882
11 Blank Vikblad -1748 837 101 Lustig Västerbottning -1757 921
107 Bonde Boström – 1757 926 77 Lutter Lindskog -1757 898
7 Brant Burstedt – 1757 834 121 Lång 938
22 Brav Tjärnberg -1745 848 86 Mölnare Markberg -1767Lejon -1820 908
123 Broman Nybyggare-1768Åman–89 940 62 Nimmernychter Norberg -1748 886
109 Brännare Bränn 928 63 Norman 887
59 Bur 883 4 Nyman 831
3 Bäck Dalbäck – 1735 830 14 Orre 840
110 Bäck Bäckström -1757 929 75 Orre Orrfelt -1748Med-ström-57 897
113 Bäck Bäckman – 1748 932 38 Palm Pil -1763 863
72 Bäcker Backman -1757 894 112 Panna 931
53 Dryg Gärdfelt -1762 877 104 Pipare Tjärnlund -1833 924
114 Dubblare Stålberg -1748 933 116 Polack 934
117 Dunder 935 99 Rejare Österman -1757 919
73 Duva Lundström -1746 895 13 Ros Rosengren -1757 839
58 Dyr 882 29 Rot 853
24 Falk Patron -1763 850 61 Rut 885
39 Falk Falkman -1749 864 25 Ryss Redlig -1809 850
122 Fiskare 939 43 Ryttare 868
124 Forsman 941 66 Rännare Blylod – 1757 889
119 Frimodig 937 27 Sik Sikström -1748Lidstr-1763 852
76 Frisk 898 44 Sjöman 869
64 From 888 30 Skarp Asplund -1757 854
20 Furman 846 67 Skilling 890
85 Fältskär 907 12 Skotte Stålbröst -1763 838
6 Gran Kanon -1759 833 92 Skryt Skogsman -1757 913
55 Grubb Sundberg -1757 879 106 Skråma 926
1 Gädda Söderman -1757 829 111 Skräddare Lund -1780 930
45 Gärs Dalqvist -1833 870 26 Skytt Storskytt -1757 851
65 Gök Nordström -1757 888 49 Skytt Jägare -1748 874
51 Hara Söderberg -1748 876 46 Slumpare 871
94 Hedman 915 31 Smed 856
108 Herre 927 115 Smed Vallon – 1757 933
35 Holm 860 79 Spännare Degerfelt -1757 901
37 Humla Holmberg -1757 862 42 Storm Falstorm -1757Karbin-1763 867
8 Hurtig 835 120 Strand 937
50 Hybäck Högberg -1757 875 34 Strykare Storman -1748 859
81 Håman 903 87 Strål 909
78 Hägg 900 16 Ström 842
102 Junkare 922 52 Styv 877
82 Järnhäst Dalkvist -1757 905 128 Stål 945
54 Järpe Norgren -1803 878 125 Sund 942
100 Klint 920 40 Tartare Renfors -1757 865
89 Klockare 910 5 Tjörbåga 832
71 Klut Karlman -1748 893 9 Trana 835
103 Knabb Norrlänning -1757 923 18 Trumpetare 844
83 Knipa Fält -1810 905 118 Tröger Tapper -1757 936
56 Kock Sundbom -1757 880 23 Tuva Tuvberg -1780 849
127 Kolare Källmark -1757 944 96 Tysk 917
84 Kopparslagare Öman -1815 906 2 Tåman 829
126 Kring Rolig – 1767 943 17 Utter 843
48 Krus Södermark -1757 873 95 Utter Utterman -1748 916
91 Kruskopp 912 74 Varg 896
93 Kryst Kågström -1748 914 15 Vik 842
10 Kuse Vikberg -1757 836 47 Vipp Svan-1748/58Flinkfelt-1780 873
90 Kuse Färm -1790 911 97 Wahlberg 918
70 Kvick 892 28 Åberg 852
36 Käck 861 105 Ål 925
68 Lamm Västerman -1757 891 69 Örn 892

 


Tabell 2:

Register till soldatrotarna i Skellefteå Socken 1650 – 1790:
Rote Namn Nytt namn – årtal Sida Rote Namn Nytt namn – årtal Sida
30 Skarp Asplund -1757 854 10 Kuse Vikberg -1757 836
72 Bäcker Backman -1757 894 11 Blank Vikblad -1748 837
98 Berg Berggren – 1743 918 101 Lustig Västerbottning -1757 921
21 Bergman Bergholm – 1746 847 68 Lamm Västerman -1757 891
66 Rännare Blylod – 1757 889 84 Kopparslagare Öman -1815 906
107 Bonde Boström – 1757 926 99 Rejare Österman -1757 919
109 Brännare Bränn 928 32 Berg 857
7 Brant Burstedt – 1757 834 80 Bjur 902
113 Bäck Bäckman – 1748 932 59 Bur 883
110 Bäck Bäckström -1757 929 117 Dunder 935
3 Bäck Dalbäck – 1735 830 58 Dyr 882
82 Järnhäst Dalkvist -1757 905 122 Fiskare 939
45 Gärs Dalqvist -1833 870 124 Forsman 941
79 Spännare Degerfelt -1757 901 119 Frimodig 937
39 Falk Falkman -1749 864 76 Frisk 898
42 Storm Falstorm -1757Karbin-1763 867 64 From 888
83 Knipa Fält -1810 905 20 Furman 846
90 Kuse Färm -1790 911 85 Fältskär 907
57 Lund Grönlund -1757 882 94 Hedman 915
53 Dryg Gärdfelt -1762 877 108 Herre 927
37 Humla Holmberg -1757 862 35 Holm 860
50 Hybäck Högberg -1757 875 8 Hurtig 835
49 Skytt Jägare -1748 874 81 Håman 903
6 Gran Kanon -1759 833 78 Hägg 900
71 Klut Karlman -1748 893 102 Junkare 922
88 Lillkuse Krigsman -1757 910 100 Klint 920
93 Kryst Kågström -1748 914 89 Klockare 910
127 Kolare Källmark -1757 944 91 Kruskopp 912
77 Lutter Lindskog -1757 898 70 Kvick 892
41 Lekatt Lokatt -1748 866 36 Käck 861
111 Skräddare Lund -1780 930 60 Lax 884
73 Duva Lundström -1746 895 19 Lekatt 845
86 Mölnare Markberg -1767Lejon -1820 908 121 Lång 938
62 Nimmernychter Norberg -1748 886 63 Norman 887
65 Gök Nordström -1757 888 4 Nyman 831
54 Järpe Norgren -1803 878 14 Orre 840
103 Knabb Norrlänning -1757 923 112 Panna 931
123 Broman Nybyggare-1768Åman–89 940 116 Polack 934
75 Orre Orrfelt -1748Med-ström-57 897 29 Rot 853
24 Falk Patron -1763 850 61 Rut 885
38 Palm Pil -1763 863 43 Ryttare 868
25 Ryss Redlig -1809 850 44 Sjöman 869
40 Tartare Renfors -1757 865 67 Skilling 890
126 Kring Rolig – 1767 943 106 Skråma 926
13 Ros Rosengren -1757 839 46 Slumpare 871
27 Sik Sikström -1748Lidstr-1763 852 31 Smed 856
92 Skryt Skogsman -1757 913 120 Strand 937
34 Strykare Storman -1748 859 87 Strål 909
26 Skytt Storskytt -1757 851 16 Ström 842
114 Dubblare Stålberg -1748 933 52 Styv 877
12 Skotte Stålbröst -1763 838 128 Stål 945
55 Grubb Sundberg -1757 879 125 Sund 942
56 Kock Sundbom -1757 880 5 Tjörbåga 832
47 Vipp Svan-1748/58Flinkfelt-1780 873 9 Trana 835
51 Hara Söderberg -1748 876 18 Trumpetare 844
1 Gädda Söderman -1757 829 96 Tysk 917
48 Krus Södermark -1757 873 2 Tåman 829
118 Tröger Tapper -1757 936 17 Utter 843
22 Brav Tjärnberg -1745 848 74 Varg 896
104 Pipare Tjärnlund -1833 924 15 Vik 842
33 Bergskrova Tjärnström – 1750 858 97 Wahlberg 918
23 Tuva Tuvberg -1780 849 28 Åberg 852
95 Utter Utterman -1748 916 105 Ål 925
115 Smed Vallon – 1757 933 69 Örn 892

<<Top