SAMMANSTÄLLNING

LILLA SKELLEFTEBLADET 1988 (nr 1) – 2009 (nr 71):

Andersson, Andreas:
Råd och frön – några reseminnen och annat smått, i: LSkbl nr 71, 2009, s. 3-5

Andersson, Axel:
Det Skellefteå som gått – Gammelstaden. I, i: LSkbl nr 54, 2005, s. 9-10; II, i: LSkbl nr 55, 2005, s. 5-6; III, i: LSkbl nr 56, 2006, s. 5, 11; IV, i: LSkbl nr 57, 2006, s. 6-7; V, i: LSkbl nr 58, 2006, s. 9-10

En julbal i den gamla goda tiden, i: LSkbl nr 59, 2006, s- 3-4

En marknadsdag i det Skellefteå som gått, i: LSkbl nr 17, 1994, s. 15

Ett bygdeoriginal, i: LSkbl nr 64, 2008, s. 11

Ett par bonnstadspoliser, i: LSkbl nr 67, 2008, s. 10

Skellefteåminnen, i: LSkbl nr 19, 1994, s. 4-5

Andersson, Pär:
Referat: Cykeltur till Johannestorp 29/5, i LSkbl nr 1, 1988, s. 9

Referat: Hembygdsförbundets årsmöte 28/5, i: LSkbl nr 1, 1988, s. 9

André, Per:
Anna getarpiga från Stämningsgården, i: LSkbl nr 13, 1993, s. 4-5

Branden i Skellefteå kyrkstad 1835, i: LSkbl nr 5, 1990, s. 4-11

Carl Melander som botaniker, i: LSkbl nr 47, 2003, s. 7-8

Djärv rymning från kronohäktet 1912, i: LSkbl nr 57, 2006, s. 10

En elgjakt 1863, i: LSkbl nr 17, 1994, s. 7

Ett instörtat kyrkovalv, i: LSkbl nr 9, 1991, s. 5-8

Gödselstölder i kyrkostaden, i: LSkbl nr 39-40, 2001, s. 16-18

Hårt körande och överdådigt ridande, i: LSkbl nr 21, 1995, s. 4-7

Kontingentborgare i Skellefteå socken, i: LSkbl nr 19, 1994, s. 13-15

Kronprinsbesöket i Skellefteå 1858, i: LSkbl nr 19, 1994, s. 6-10

Mer om det år 1797 instörtade kyrkovalvet, i: LSkbl nr 10, 1992, s. 6

Nasafjällsbolaget i Skellefteå åren 1800 och 1801, i: LSkbl nr 39-40, 2001, s. 20-31

När ryssen avbröt skelleftetinget, i: LSkbl nr 8, 1991, s. 4-7

När siden straffades med fängelse, i: LSkbl nr 39-40, 2001, s. 5-8

Olaga handel i kyrkstan, i: LSkbl nr 53, 2005, s. 8, 12

”Olofligt elgskytte” 1879, i: LSkbl nr 3, 1989, s. 7-8

Oxen 5, i: LSkbl nr 7, 1991, s. 4-5

”Oäkta barn, lagt å lönn”, i: LSkbl nr 32, 1999, s. 20-21

Silver i Finnforsberget, i: LSkbl nr 28, 1997, s. 20-23

”Själafiske” vid Rönnskär, i: LSkbl nr 12, 1992, s. 4-5

Skellefteprästens fäbod, i: LSkbl nr 38, 2001, s. 7-10

Skellefteås första tingshus, i: LSkbl nr 11, 1992, s. 4-5

Skeppsbrand och fattigfolk, i: LSkbl nr 23, 1996, s. 4-9

Skogsåverkan, i: LSkbl nr 2, 1989, s. 6-7

Sorglig början på järnvägstrafiken i Jörn, i: LSkbl nr 37, 2000, s. 6-8

Spanska ryttare vid Stormyren 1716, i: LSkbl nr 37, 2000, s. 8-10

Stenbrytningen på Vitberget, i: LSkbl nr 55, 2005, s. 7-10

Syrenstöld gav stockstraff, i: LSkbl nr 48, 2004, s. 5

Tobak i Skellefteå, i: LSkbl nr 29, 1998, s. 20

Vem sålde marken för nya staden?, i: LSkbl nr 23, 1996, s. 21-22

År 1762 förbjöds lekstugor i kyrkstaden, i: LSkbl nr 53, 2005, s. 7

 

Aramis (= Westerlund, Ernst)

Po-August, Syndabärarn och andra original, i: LSkbl nr 17, 1994, s. 8-12

Pojkstreck och rackarstycken – blad ur en obefintlig dagbok, i: LSkbl nr 38, 2001, s. 4-6

 

Barker, Märta

Minnen från prinsessan Sibyllas besök på Stensvedjan, i: LSkbl nr 66, 2008, s. 12

 

Ben <signaturen>

Från den gamla goda tidens Skellefteå, i: LSkbl nr 62, 2007, s. 12

 

Berggren, Carina

Vad har hänt i Pjäsörnsbygden? (1906-1996 Vad har hänt? 2.), i: LSkbl nr 24, 1996, s. 10-11

 

Bergkvist, Signe

Röaren, i: LSkbl nr 39-40, 2001, s. 14-15

 

Berglund, Aina

Neck-Ola a blopåsan, i: LSkbl nr 62, 2007, s. 10

 

Bergmark (f. Haeggström), Emma

Margaretha – ett minnesblad från ofredens dagar; i: LSkbl nr 50, 2004, s. 6 (introduktion) + s. 9-11; i: LSkbl nr 51, 2004, s. 9-11; i: LSkbl nr 52, 2005, s. 9-11; i: LSkbl nr 53, 2005, s. 9-10

 

Beson (= Bengt Hällberg)

Biominnen, i: LSkbl nr 59, 2006, s. 11

Jul i Skellefteå, i: LSkbl nr 59, 2006, s. 5

Trettondagsbalen, i: LSkbl nr 60, 2007, s. 11

 

Boström, Allan

Kolvedshuggning och kolning, i: LSkbl nr 61, 2007, s. 8-9

Kriget 1939-1945, i: LSkbl nr 57, 2006, s. 7-9, 12

Linnés lappländska resa och ett barndomsminne, i: LSkbl nr 61, 2007, s. 11

 

Burström, Carl Ludvig

Fädrens minnen från ryska invasionen vid 1809 års krig – del 1, i: LSkbl nr 65, 2008, s. 3-6; del 2, i: LSkbl nr 66, 2008, s. 3-5; del 3, i: LSkbl nr 67, 2008, s. 3-6; del 4, i: LSkbl nr 68, 2009, s. 3-5, 8

 

Ekman, Mikael

Vårblues (dikt), i: LSkbl nr 34, 1999, s. 19

 

Engman, Sam

Farfars anteckningar, i: LSkbl nr 54, 2005, s. 4

Hemmansaffärer, i: LSkbl nr 54, 2005, s. 5

 

Ersson, Matilda

Budskap i ord och bild, i: LSkbl nr 45, 2003, s. 8

 

Fahlgren, Karl

En kvinnlig själasörjare, i: LSkbl nr 38, 2001, s. 16

Präst och trädgårdsmästare, i: LSkbl nr 38, 2001, s. 15-16

 

Fellström, Kristian August

Amanda Furberg – en märkelig kvinna, i: LSkbl nr 49, 2004, s. 9-11

 

Grönlund, Janny

Språkarvisa,  i: LSkbl nr 42, 2002, s. 6

 

Gustafsson, Peter

Bjurögubben, i: LSkbl nr 26, 1997, s. 6-7

Georg Markstedt, 30/3 1927 – 15/8 2003 – in memoriam,  i: LSkbl nr 46, 2003, s. 10

 

Gustavsson, Bengt

Dikt, i: LSkbl nr 41, 2002, s. 9

Dikt, i: LSkbl nr 43, 2002, s. 9

Om N´Jona – en tolkning, en parafras, i: LSkbl nr 48, 2004, s. 3-4 (foto s. 12)

 

Hallinder, Annika

Tandvården i Skellefteå stad under 1800-talet, i: LSkbl nr 27, 1997, s. 10-13

Trätrottarer i Skellefteå, i: LSkbl nr 27, 1997, s. 8-9

 

Holmström, Sigrid

Min tjänst hos Hanna Solander på Lugnet, del 1, i: LSkbl nr 69, 2009, s. 3-5; del 2, i: LSkbl nr 70, 2009, s. 3-5

 

Högström, Gertrud

Duktiga skidåkare i Västerbotten, i: LSkbl nr 59, 2006, s. 10

En minnesrik dag vid Storforsen, i: LSkbl nr 67, 2008, s. 7-8

Hemvändardag, i: LSkbl nr 58, 2006, s. 3

Några historier <En annorlunda guidetur i Skellefteå, Ordningsregler för skellefteborna 1869>, i: LSkbl nr 65, 2008, s. 12

Stadsresan, i: LSkbl nr 62, 2007, s. 11

Sveriges lottakårer, i: LSkbl nr 68, 2009, s. 12

Träsnidare Kjell Gustafsson, i: LSkbl nr 64, 2008, s. 10-11

Tårarnas ö, i: LSkbl nr 70, 2009, s. 11-12

Viltet i Västerbotten, i: LSkbl nr 69, 2009, s. 9-10

 

”I. F.” (= Frick, Ivar?)
En resa genom Västerbotten år 1800, i: LSkbl nr 45, 2003, s. 10-11

 

Iffe (= Österlind, Ivar)

Små besök hos Skellefteå-Biografen, i: LSkbl nr 9, 1991, s. 13-15

 

Jansson, Erik

Den aktuella frågan om nynazism och rasism – ett inlägg, i: LSkbl nr 30, 1998, s. 10-13

 

Johansson, Karl-Erhard

Om bär i allmänhet, lingon i synnerhet, i: LSkbl nr 66, 2008, s. 10-11

Tankar kring Clemensnäs från förr till nu, i: LSkbl nr 63, 2007 <utkom 2008>, s. 8

 

Jonsson, Lars

Från sockenstuga till församlingsgård – Skellefteå landsförsamlings församlingsgård 50 år, i: LSkbl nr 50, 2004, s. 7-8

Skellefteå gamla kyrkstad, i: LSkbl nr 46, 2003, s. 3-5

 

Karlsson, Gunnar

Från pokerspelare i Skellefteå till finansminister i Sverige, i: LSkbl nr 54, 2005, s. 3

Skellefteå hembygdsförenings förste ordförande, i: LSkbl nr 52, 2005, s. 3

 

Kruse, Sigrid

Lill-Olles bragd, i: LSkbl nr 60, 2007, s. 8-9

 

Kullenberg, Fredrik Olofsson

Markstedtsvisan, i: LSkbl nr 69, 2009, s. 7-8, 6

 

Landström, John

Apropå snövintrar, i: LSkbl nr 63, 2007 <utkom 2008>, s. 11

Då Skellefteå brandkår släckte eldsvåda med öl, i: LSkbl nr 50, 2004, s. 4

Folknöjen … Några anteckningar från den tid då sommarens nöjen bestodo i båtutfärder till skärgården, i: LSkbl nr 65, 2008, s. 10

 

Lemke, Kjellin & Platen

Annotationer förda under recognosering i Skellefteå sockn 1811, i: LSkbl nr 12, 1992, s. 6-15

 

Lidman, Axel

Till midnattssolens och norrskenets land – om Skellefteå, i: LSkbl nr 21, 1995, s. 14-16

 

Lindblom, Nils

Bondskan – kvarleva från fornnordiskan?, i: LSkbl nr 6, 1990, s. 5-7

 

Lindholm, Birgitta

Nasaleden, i: LSkbl nr 53, 2005, s. 5

 

Lindström, Inge

Bure aktiebolag, i: LSkbl nr 3, 1989, s. 4-6

 

Lindström, Owe

Barberaren från Odense, i: LSkbl nr 43, 2002, s. 3-6

 

Lundberg, Ingegärd

Svea Stenmans upplevelser under sitt liv, i: LSkbl nr 65, 2008, s. 8-9

 

Lundmark, Tommy

På Botten av Viken – en presentation, i: LSkbl nr 59, 2006, s. 6, 11

 

Lundström, Ulf

Andreas Andersson (osignerad), i: LSkbl nr 71, 2009, s. 6

Boktips (osignerad), i: LSkbl nr 61, 2007, s. 5

Byggnader från Degerbyns fäbodar, i: LSkbl nr 46, 2003, s. 7-8

Den gamla gården del I – hemmanet nr 6 i Lund, i: LSkbl nr 17, 1994, s. 13-14

Den gamla gården del 2 – hemmanet nr 8 i Bureå, i: LSkbl nr 18, 1994, s. 12-14

Den gamla gården del 3 – hemmanet nr 4 i Gärdsmark, i: LSkbl nr 19, 1994, s. 11-12

Den gamla gården del 4 – Norrböle nr 9, i: LSkbl nr 20, 1995, s. 23-25

Den gamla gården del 5: Fällfors nr 2, i: LSkbl nr 22, 1995, s. 15-17

Den gamla gården del 6 – Sörböle nr 3 samt dombrevet från 1514, i: LSkbl nr 25, 1996, s. 9-11

En studie över dagböcker i Norra Västerbotten, i: LSkbl nr 31, 1998, s. 17-19

Ett domarbrev från 1514 som hittades 1827 på Sörböle (osignerad), i: LSkbl nr 42, 2002, s. 13-14

Ett myntfynd i Degerbyn år 1874, i: LSkbl nr 42, 2002, s. 10

Ett vadställe i skellefteälven, i: LSkbl nr 2, 1989, s. 4-5

Finnfors kraftverks bibliotek, i: LSkbl nr 28, 1997, s. 8-10

Fransciskansk expansionsstrategi, i: LSkbl nr 16, 1993, s. 9-10

Fyra generationers upplevelser på Sjöboplatsen och Avaland – en sammanställning av Folke

Fahlgren (osignerad), i: LSkbl nr 54, 2005, s. 11

Fäbodseminariet del 2, i: LSkbl nr 51, 2004, s. 5

Företag som betalar bevillningspengar i Skellefteå stad 1917, i: LSkbl nr 39-40, 2001, s. 19

Hur länge har vi haft fäbodar i Västerbotten? (osignerad), i: nr 49, 2004, s. 6

Hällberget och Lonkarrike var samma boplats, i: LSkbl nr 48, 2004, s. 6-7

Kassören har ordet, i: LSkbl nr 68, 2009, s. 2; i: LSkbl nr 69, 2009, s. 2

Klosternamn i skelleftebygden, D. 1, i: LSkbl nr 43, 2002, s. 8

Kors och tvärs över kölen – om kontakter mellan skelleftebygden och Norge, i: LSkbl nr 10, 1992, s. 16-17

Kungsgropen – några foton och en karta (osignerad), i: LSkbl nr 54, 2005, s. 7-8, 12

Källan i Bonnstan, i: LSkbl nr 49, 2004, s. 8

Litteraturtips (Entreprenörandan i Skellefteå), i: LSkbl nr 38, 2001, s. 19

Med markradar i Kungsgropen (osignerad), i: LSkbl nr 42, 2002, s. 12

Medeltida hamnen i Kungsgropen undersöks (osignerad), i: LSkbl nr 41, 2002, s. 13

Namnet Körran, i: LSkbl nr 56, 2006, s. 12

N´ravelbit oppa papere / av ´n Adrian (= Ulf L!), i: LSkbl nr 30, 1998, s. 14-15

Ny uppsats om Storkågefyndet (osignerad), i: LSkbl 42, 2002, s. 10-11

Något om fisket i skelleftebygden, i: LSkbl nr 37, 2000, s. 17-18

Några ortnamn som innehåller Krång-  , i: LSkbl nr 59, 2006, s. 12

Några vadmalsstampar vid Klintforsån, i: LSkbl nr 33, 1999, s. 16-17

Om Lill-Olles bragd (osignerad), i: LSkbl nr 60, 2007, s. 9, 6

Ortnamnsvård i Boviken (osignerad), i: LSkbl nr 54, 2005, s. 10, 4!

Platsen för Norrvalla (osignerad), i: LSkbl nr 61, 2007, s. 10

Referat: Fornminnesinventering i norr, i: LSkbl nr 1, 1988, s. 9

Referat: Fornminnesinventering i Norr- och Västerbotten, i: LSkbl nr 2, 1989, s. 10

Referat: Mot Nasafjäll, i: LSkbl nr 1, 1988, s. 10

Romerska kontakter med skelleftebygden, i: LSkbl nr 41, 2002, s. 10

Samer vid skellefteälvens nedre lopp?, i: LSkbl nr 12, 1992, s. 16-18

Samerna i Eggeliden, i: LSkbl nr 8, 1991, s. 16-18

Seminariet om Kungsgropen, i: LSkbl nr 58, 2006, s. 11-12

Schillmarksutställning på Nyborg, Nordanå (osignerad), i: LSkbl nr 61, 2007, s. 9

Skellefteå hembygdsförening fyller fem år!!, i: LSkbl nr 3, 1989, s. 3

Skellefteå sockens vapen, i: LSkbl nr 45, 2003, s. 7

Svenskarnas egen historia – Upplevelser från Norra Norrland – Från 1906 till idag (osignerad), i: LSkbl nr 61, 2007, s. 7

Två traditioner om Finnforsrövarna, i: LSkbl nr 63, 2007 <utkom 2008>, s. 9-10

Utfartsvägar mot väster från Skellefteå kyrka, i: LSkbl nr 42, 2002, s. 8

Utflykt till försvunna kyrkstäder (osignerad), i: LSkbl nr 61, 2007, s. 3

Var bodde Erik Olofsson i Haljan?, i: LSkbl nr 1, 1988, s. 3-4

Vinterväggen en hjälp att spå vinterns väder – intervju med Åke Lundberg, i: LSkbl nr 67, 2008, s. 11

Väderkvarnar, en björnjakt och en icke återlämnad bok, i: LSkbl nr 7, 1991, s. 6-7

 

Marklund, Torsten

Fössja julnâtta – jullegend på skelleftemål, i: LSkbl nr 67, 2008, s. 12

 

Markstedt, Georg

Begynnelse till Fällbäckens historia, i: LSkbl nr 4, 1990, s. 3-5

Den gamla fiskeboden (dikt), i: LSkbl nr 34, 1999, s. 18

Min barndoms hembygd (dikt), i: LSkbl nr 7, 1991, s. 13

Minnen från Kågnäsudden (dikt), i: LSkbl nr 6, 1990, s. 4

 

Morén, Jonathan

Ordbok på skelleftemål, med läsestycken, i: LSkbl nr 34, 1999, s. 15-16

 

Nilsson, Veronica

Bastutjärn – en liten by i Västerbottens inre, i: LSkbl nr 24, 1996, s. 14-17

 

Nilsson, Yngve

Strandgatans parader (dikt), i: LSkbl nr 52, 2005, s. 11

 

Nordström, Britt-Marie

Alexander Magnus Dahlberg – en karolin i Skellefteå, (I), i: LSkbl nr 32, 1999, s. 15-16; II, i: LSkbl nr 33, 1999, s. 4-8; III, i: LSkbl nr 34, 1999, s. 4-10

De första rundlogarna, i: LSkbl nr 27, 1997, s. 16-18

En kärlekshistoria på Gustaf III:s tid, i: LSkbl nr 31, 1998, s. 8-14

Fredrik Holmström – Skellefteås första betydande industriman, i: LSkbl nr 29, 1998, s. 10-19

Glimtare från 1700-talets Skellefteå, i: LSkbl nr 20, 1995, s. 4-7

Lönskaläge i Böle på 1700-talet, i: LSkbl nr 23, 1996, s. 10-13

Officerarna på Nyborg, i: LSkbl nr 18, 1994, s. 4-11

Om bevarande av gamla kulturskatter, i: LSkbl nr 24, 1996, s. 18-20

Porträtt av okänd dam – ett 1700-talsporträtt i Skellefteå museum, i: LSkbl nr 22, 1995, s. 13-14

Skellefteå tidigare centralplats – handelsplatsens och kyrkplatsens uppkomst och utveckling

Del 1. – i: LSkbl nr 13, 1993, s. 6-17; D. 2. – i: LSkbl nr 14, 1993, s. 4-18

Tal vid Daniel Lagerboms begravning i Skellefteå 1779, i: LSkbl nr 20, 1995, s. 8-10

Två 1700-talsporträtt från Skellefteå, i: LSkbl nr 25, 1996, s. 4-8

Varför hade man sommarstugor och sommarladugårdar?, i: LSkbl nr 15, 1993, s. 4-5

Varuträskgruvan – en pärla i Guldriket, i: LSkbl nr 27, 1997, s. 14-15

 

Nordström, Guy

Nils Schillmark och 1700-talet, i: LSkbl nr 63, 2007 <utkom 2008>, s. 3-4

Uppväxtminnen från kriget, i: LSkbl nr 43, 2002, s. 10

 

Nyström, Josef (Don José)

Den förste ”veterinären” i Burträsk stämde blod och opererade bölder på både folk och fä, i: LSkbl nr 42, 2002, s. 3-5

 

Olofsson, Gerd

Syndabördsbäraren, i: LSkbl nr 27, 1997, s. 7-8

 

Oskar Kågebo

Jubileumsrajsa, i: LSkbl nr 70, 2009, s. 6, 9

 

Petersson, Birger

Ett rikt ungdomslif, i: LSkbl nr 24, 1996, s. 4-5

 

Prost-Erik (= Erik Åberg)

Dopet, i: LSkbl nr 61, 2007, s. 3

 

Renhorn, Gustaf

En barndomsskildring från slutet av 1800-talet, i: LSkbl nr 22, 1995, s. 11-12

En samling folkminnen från Västerbotten, i: LSkbl nr 42, 2002, s. 5

Första gången jag kom till Karesuando, i: LSkbl nr 51, 2004, s. 11

Om hästkött och hästslakt, i: LSkbl nr 69, 2009, s. 11-12; del 2, i: LSkbl nr 70, 2009, s. 10

Skellefteå hälsobrunn – ett blad ur skelleftebygdens krönika, i: LSkbl nr 44, 2003, s. 3-5;
(kommentar: Skellefteå hälsobrunn, i: LSkbl nr 45, 2003, s. 6)

 

Renhorn, Nils

Hos ringarna i Skellefteå landsförsamlings kyrka, i: LSkbl nr 61, 2007, s. 6-7

 

Sehlstedt, Britt-Inger

Ryssens närvaro i Mellanbygden, i: LSkbl nr 45, 2003, s. 3-5

 

Sjögren, Thore

Apropå Botniabanan, i: LSkbl nr 26, 1997, s. 8-10

Kulturresan 2006, i: LSkbl nr 58, 2006, s. 8

Ny oas nära järnvägsstation, i: LSkbl nr 51, 2004, s. 4

 

Stenlund, Erik

Vad är det för fel på Sjungande Dalen????, i: LSkbl nr 45, 2003, s. 9

 

Stierna, Stig

Åke Lundgren vårdar sitt arv i boken om Kusmarks historia, i: LSkbl nr 22, 1995, s. 11-12

 

Storkaxe, P. A.

Menniskan är oförnöjsam – Skellefteå stad förr och nu, i: LSkbl nr 49, 2004, s. 3

 

Sundström, Jim

Vad har hänt i Kusforsområdet? (1906-1996 Vad har hänt? 3.), i: LSkbl nr 24, 1996, s. 12-14

 

Viklund, Stig-Henrik

Apropå bokrea, i: LSkbl nr 56, 2006, s. 11

Apropå broar i Skellefteå, i: LSkbl nr 62, 2007, s. 8-9

Att arkivinventera Skellefteå stad och landskommun, i: LSkbl nr 22, 1995, s. 4-10

Att forska om föreningar – kan det vara något?, i: LSkbl nr 20, 1995, s. 11-22

Att inventera företag, i: LSkbl nr 26, 1997, s. 11-14

Att vara AIK-supporter – något att dokumentera!, i: LSkbl nr 61, 2007, s. 5

Bidrag till skelleftebygdens idrottshistoria, i: LSkbl nr 1, 1988, s. 5-7

Bilder som inte kom med: Bastuträsk – Kusmark (osignerad), i: LSkbl nr 16, 1993, s. 14-16

Bokhandelsjubileum?, i: LSkbl nr 49, 2004, s. 4

Bokrea förr och nu, i: LSkbl nr 53, 2005, s. 3-4

Britt-Marie Nordström in memoriam (osignerad), i: LSkbl nr 35, 2000, s. 4-5

Bygdebrev i lokaltidningarna – även för idrottshistoriker!, i: LSkbl nr 4, 1990, s. 6-7

Böcker för släktforskarkurser?, i: LSkbl nr 16, 1993, s. 11-12

De första skidtävlingarna i Skellefteå, i: LSkbl nr 7, 1991, s. 8-11

Den elektriska telegrafen – särskilt den i Skellefteå, i: LSkbl nr 27, 1997, s. 4-6

Den första automobilen i Skellefteå, i: LSkbl nr 47, 2003, s. 9-11

Dokument från skelleftebygden 1909, i: LSkbl nr 70, 2009, s. 7-9

Döden på julafton, i: LSkbl nr 51, 2004, s. 7

Eivor Andersson in memoriam, i: LSkbl nr 39-40, 2001, s. 4

”Ett Herrens bibliotek”, i: LSkbl nr 57, 2006, s. 4

Ett stationssamhälle växer fram, i: LSkbl nr 16, 1993, s. 13

Fantastiskt Västerbottenshäfte!, i: LSkbl nr 16, 1993, s. 18

Fars Dag 1931 (32?) – 2006, i: LSkbl nr 59, 2006, s. 8-9

Folkbildning i focus, i: LSkbl nr 22, 1995, s. 20-21

Fotograf: Ragnar Jirlow (osignerad), i: LSkbl nr 6, 1990, s. 11

Fotografer och cirkusartister, i: LSkbl nr 11, 1992, s. 15-18

Föreningar i skelleftebygden, i: LSkbl nr 10, 1992, s. 13-15

Gudrun Lundkvist in memoriam, i: LSkbl nr 37, 2000, s. 4-5

Guide – för ett fåtal!?, i: LSkbl nr 17, 1994, s. 16-17

Historik över Kvarnbyn med omnejd, i: LSkbl nr 25, 1996, s. 17

Hus i Skellefteå 2005-2007 <recension>, i: LSkbl nr 62, 2007, s. 11

Hälsning från ordföranden, i: LSkbl nr 6, 1990, s. 3; i: LSkbl nr 7, 1991, s. 3; i: LSkbl nr 8, 1991, s. 3; i: LSkbl nr 9, 1991, s. 3; i: LSkbl nr 10, 1992, s. 3

Idrottshistoriskt arkivfynd, i: LSkbl nr 8, 1991, s. 13-15

Illustration som inte kom med: Skelleftebygden 1993 (osignerad), i: LSkbl nr 16, 1993, s. 17

In memoriam – Hans-Olof Steinvall, i: LSkbl nr 57, 2006, s. 3

In memoriam: Pär Andersson (1960-1988) /osignerad/, i: LSkbl nr 2, 1989, s. 3

Jazz i Skellefteå – kapitel 2, i: LSkbl nr 35, 2000, s. 4-5

Jazzen i skelleftebygden III, i: LSkbl nr 36, 2000, s. 4-9

Jazzklubbar i Skellefteå, i: LSkbl nr 34, 1999, s. 11-14

Karl Fahlgrens bibliografi, i: LSkbl nr 38, 2001, s. 13-15

Karlgårdsarkivet (osignerad), i: LSkbl nr 31, 1998, s. 15-16

Kinematografföreställningar i Norrland, i: LSkbl nr 21, 1995, s. 8

(Kommentarer till artikeln ”Daggryning”; osignerad), i: LSkbl nr 56, 2006, s. 3

Kuirosa om föreningslivet i norra Västerbotten, i: LSkbl nr 15, 1993, s. 6-11

Litteraturtips (Vindelninventeringen), i: LSkbl nr 38, 2001, s. 17

Litteraturtips i korthet (osignerad), i: LSkbl nr 21, 1995, s. 16-17

Lokalhistoriskt institut i Skellefteå igångsatt, i: LSkbl nr 26, 1997, s. 4-5

Lyckseleby dokumenterad!, i: LSkbl nr 16, 1993, s. 8

Länsförbundets vintermöte i Obbola, i: LSkbl nr 32, 1999, s. 4-10

Länsförbundets årsstämma i Lövånger 8 maj 1999, i: LSkbl nr 33, 1999, s. 13-15

Milstolpar i Skellefteå kyrkas historia (osignerad), i: LSkbl nr 28, 1997, s. 11-14

Mindre kända bokhandelsidkerskor – ur skelleftebygdens bokhandelshistoria, i: LSkbl nr 47, 2003, s. 3-5

Minnenas café: Kvarteret Höder, i: LSkbl nr 63, 2007 <utkom 2008>, s. 5-6

Något mera om ”Vilda Pantern”, i: LSkbl nr 57, 2006, s. 10-11

Något om filmstudios i norra Västerbotten, i: LSkbl nr 31, 1998, s. 4-7

Nöjen på 1800-talet i Skellefteå, i: LSkbl nr 39-40, 2001, s. 9-13

Om tobak 1918-24, i: LSkbl nr 62, 2007, s. 3-6

Om läseriet i övre Norrland, i: LSkbl nr 21, 1995, s. 19

Om riksförbundets organisationsutredning, i: LSkbl nr 5, 1990, s. 3

Ord med anknytning till kyrka i DAUM, i: LSkbl nr 28, 1997, s. 15-19

Ordförande(n) har ordet, i: LSkbl nr 11, 1992, s. 3; i: LSkbl nr 12, 1992, s. 3; i: LSkbl nr 13, 1993, s. 3; i: LSkbl nr 14, 1993, s. 3 (bl a om nya kvartersnamn); i: LSkbl nr 15, 1993, s. 3; i: LSkbl nr 16, 1993, s. 3; i: LSkbl nr 17, 1994, s. 3; i: LSkbl nr 18, 1994, s. 3; i: LSkbl nr 19, 1994, s. 3; i: LSkbl nr 20, 1995, s. 3; i: LSkbl nr 21, 1995, s. 3; i: LSkbl nr 22, 1995, s. 3; i: LSkbl nr 23, 1996, s. 3; i: LSkbl nr 24, 1996, s. 3; i: LSkbl nr 25, 1996, s. 3; i: LSkbl nr 26, 1997, s. 3; i: LSkbl nr 27, 1997, s. 3; i: LSkbl nr 28, 1997, s. 3; i: LSkbl nr 29, 1998, s. 3; i: LSkbl nr 30, 1998, s. 3; i: LSkbl nr 31, 1998, s. 3; i: LSkbl nr 32, 1999, s. 3; i: LSkbl nr 33, 1999, s. 3; i: LSkbl nr 34, 1999, s. 3; i: LSkbl nr 35, 2000, s. 3; i: LSkbl nr 36, 2000, s. 3; i: LSkbl nr 37, 2000, s. 3; i: LSkbl nr 38, 2001, s. 3; i: LSkbl 39-40, 2001, s. 3; i: LSkbl nr 61, 2007, s. 2; i LSkbl nr 62, 2007, s. 2; i LSkbl nr 63, 2007 <utkom 2008>, s. 2; i LSkbl nr 64, 2008, s. 2

Ordförandens litteraturtips, i: LSkbl nr 19, 1994, s. 16; i: LSkbl nr 37, 2000, s. 12-14; i: LSkbl nr 39-40, 2001, s. 18

”Pekka” avliden <Per Erik Almar Lundmark>, i: LSkbl nr 69, 2009, s. 10

Per Andrés skrivna arbeten – början till en bibliografi, i: LSkbl nr 24, 1996, s. 21-24

Poker anno 1935 – ett 70-årsminne, i: LSkbl nr 54, 2005, s. 3

Rollspel – något för unga hembygdsforskare!?, i: LSkbl nr 36, 2000, s. 10-13

Skelleftebygden i ”digitaliserad dagspress”, i: LSkbl nr 71, 2009, s. 7-12, 6

Skelleftebygden i tidningsfilmer, i: LSkbl nr 64, 2008, s. 3-5

Skelleftebygden i tidningsfilm del 2, i: LSkbl nr 66, 2008, s. 8-9

Skelleftebygden i tidningsfilm del 3, i: LSkbl nr 67, 2008, s. 9

Skelleftebygdens glassnostalgi, i: LSkbl nr 58, 2006, s. 4-7

Skelleftebygdens glassnostalgi del 2, i: LSkbl nr 60, 2007, s. 3-5

Skelleftebygdens seriekopplingar, i: LSkbl nr 10, 1992, s. 5

Skelleftemotiv: Kvarteret Geten, i: LSkbl nr 8, 1991, s. 8

Skellefteå hembygdsförening 1984-1994, i: LSkbl nr 17, 1994, s. 4-6

Skellefteå hembygdsförening 1984-2000, i: LSkbl nr 37, 2000, s. 15-16

Skidlöparbygden Norsjö, i: LSkbl nr 21, 1995, s. 18

Skrifter om Renbergsvattnet, i: LSkbl nr 25, 1996, s. 16

Skrifter utgivna i Skellefteå förr i tiden, i: LSkbl nr 46, 2003, s. 9 (foto s. 12)

Spöstraff eller icke – det är frågan!, i: LSkbl nr 55, 2005, s. 3-4

Stig-Henriks litteraturtips, i: LSkbl nr 33, 1999, s. 9-12

Tanken att bilda en fredsförening i Skellefteå, i: LSkbl nr 37, 2000, s. 11

Trollkarlar, i: LSkbl nr 63, 2007 <utkom 2008>, s. 11

Vad man kan finna – skördeanteckningar m m, i: LSkbl nr 23, 1996, s. 15-18

Vice ordföranden har ordet, i: LSkbl nr 57, 2006, s. 2; i: LSkbl nr 58, 2006, s. 2; i: LSkbl nr 59, 2006, s. 2, i: LSKbl nr 60, 2007, s. 2

Vykort från skelleftebygden, i: LSkbl nr 61, 2007, s. 4

 

Wahlberg, Göran

En vandring i gruvområdet på Näsberget vid Byskeälven år 2002, i: LSkbl nr 43, 2002, s. 11-13

Ordförande har ordet, i: LSkbl nr 41, 2002, s. 2; i: LSkbl nr 42, 2002, s. 2; i: LSkbl nr 43, 2002, s. 2; i: LSkbl nr 44, 2003, s. 2; i: LSkbl nr 45, 2003, s. 2; i: LSkbl nr 46, 2003, s. 2; i: LSkbl nr 47, 2003, s. 2; i: LSkbl nr 48, 2004, s. 2; i: LSkbl nr 49, 2004, s. 2; i: LSkbl nr 50, 2004, s. 2; i: LSkbl nr 51, 2004, s. 2; i: LSkbl nr 52, 2005, s. 2; i: LSkbl nr 54, 2005, s. 2; i: LSkbl nr 55, 2005, s. 2; i: LSkbl nr 56, 2006, s. 2

Ordförande har ordet – Kulturresa, i: LSkbl nr 57, 2006, s. 2

 

Wangby, Carl

Mycket intressant i länets hembygdsböcker, i: LSkbl nr 16, 1993, s. 4-6

 

Warg, Johanna & Marklund, Marie

Vad har hänt i Holmträskbygden? (1906-1996 Vad har hänt? 1.), i: LSkbl nr 24, 1996, s. 6-10

 

Westerlund, Ernst <se även Aramis>

En gammal lur-låt, i: LSkbl nr 65, 2008, s. 11

 

Wikström, Lester

Daggryning, i: LSkbl nr 56, 2006, s. 3

När pietismen kom till Skellefteå, i: LSkbl nr 49, 2004, s. 5-6

Skellefteå 1840, i: LSkbl nr 41, 2002, s. 3-7

136 medlemmar när KFUK bildades i Skellefteå 1899 /med anmärkning av redaktionen/, i: LSkbl nr 56, 2006, s. 4-5

 

Åberg, Göran

När nyklassicismen kom till Skellefteå – hyllningstal till landskyrkan 26 april 1997, i: LSkbl nr 28, 1997, s. 4-7

 

Åkerlund, Jesper

Nazism i Skellefteå, då som nu?, i: LSkbl nr 29, 1998, s. 4-9

Skellefteå inför första världskriget – försvarsdebatten i Skelleftebladet och Norra Västerbotten, i: LSkbl nr 30, 1998, s. 4-9

Skellefteå nationella ungdomsförening – nazism eller naiv nationalism?, i: LSkbl nr 35, 2000, s. 8-16

 

Åkesson, Harry

Vad en äldre lokaltidning kan innehålla, i: LSkbl nr 23, 1996, s. 19-20

 

Åström, Ella

Samer i Stavaträsk, i: LSkbl nr 41, 2002, s. 8

 

Öhlund, Bo

Ordförande har ordet, i: LSkbl nr 65, 2008, s. 2; i: LSkbl nr 66, 2008, s. 2, 5; i: LSkbl nr 67, 2008, s. 2; i: LSkbl nr 70, 2009, s. 2; i: LSkbl nr 71, 2009, s. 2

 

Öhman, Karl-Göran

Jul i den gamla goda tiden, i: LSkbl nr 55, 2005, s. 12

 

Öqvist, Oskar

En viis som hannel om kärleken, i: LSkbl nr 68, 2009, s. 7

Som då hej er vorn, i: LSkbl nr 66, 2008, s. 7

 

¤¤¤

 

Aktuella meddelanden, i: LSkbl nr 15, 1993, s. 12; i: LSkbl nr 24, 1996, s. 24; i: LSkbl nr 34, 1999, s. 17; i: LSkbl nr 36, 2000, s. 14-15; i: LSkbl nr 37, 2000, s. 19

 

Allmänna ordningen för Skellefteå 1869, i: LSkbl nr 50, 2004, s. 3

 

Beredning av nödbröd, i: LSkbl nr 53, 2005, s. 11

 

Bild från Kungsgropen, i: LSkbl nr 55, 2005, s. 11-12

 

Blandade notiser (i dem ingår även uppgifter rörande Skellefteå hembygdsförening), i: LSkbl nr 41, 2002, s. 9, 14; i: LSkbl nr 42, 2002, s. 7, 11, 14-15; i: LSkbl nr 43, 2002, s. 9, 14-15; i: LSkbl nr 44, 2003, s. 6; i: LSkbl nr 45, 2003, s. 6; i: LSkbl nr 46, 2003, s. 6; i: LSkbl nr 47, 2003, s. 6; i: LSkbl nr 48, 2004, s. 8; i: LSkbl nr 49, 2004, s. 6-7; i: LSkbl nr 50, 2004, s. 4-6; i: LSkbl nr 51, 2004, s. 6; i: LSkbl nr 52, 2005, s. 6; i: LSkbl nr 53, 2005, s. 6, 10; i: LSkbl nr 54, 2005, s. 6;

i: LSkbl nr 55, 2005, s. 6; i: LSkbl nr 56, 2006, s. 6; i: LSkbl nr 57, 2006, s. 5; i: LSkbl nr 58, 2006, s. 8; i: LSkbl nr 59, 2006, s. 7; i: LSkbl nr 60, 2007, s. 6; i: LSkbl nr 61, 2007, s. 11-12; i: LSkbl nr 62, 2007, s. 7; i: LSkbl nr 63, 2007 <utkom 2008>, s. 7; i: LSkbl nr 64, 2008, s. 7;

i: LSkbl nr 65, 2008, s. 7; i: LSkbl nr 66, 2008, s. 6; i: LSkbl nr 67, 2008, s. 6; i: LSkbl nr 68, 2009, s. 6; i: LSkbl nr 69, 2009, s. 5-6; i: LSkbl nr 70, 2009, s. 5-6; i: LSkbl nr 71, 2009, s. 6

 

Bonnstan och prostgården, i: LSkbl nr 53, 2005, s. 1

 

Branden i Bonnstan 1891, i: LSkbl nr 70, 2009, s. 12

 

Bure bolags arkiv öppnas, i: LSkbl nr 41, 2002, s. 7

 

Båttur på Bjursjön, i: LSkbl n r 9, 1991, s. 8

 

En vers från norra länsdelen, i: LSkbl nr 65, 2008, s. 11

 

Faksimiler

De arbetslösas jul – ny, lite omarbetad och förminskad version av originalet som gjordes i Skellefteå 1932!, i: LSkbl nr 10, 1992, s. 7-12

Fjäll-Örnen. N:o 46. Lördagen den 25 November 1848, i: LSkbl nr 9, 1991, s. 9-12

(Information om ”De arbetslösas jul”), i: LSkbl nr 10, 1992, s. 6

Ursvikens allehanda. Daglig Illustrerad Basar. Nyhets- och Annonstidning för norra Europa. N:r 286. 1906 (originalet tryckt i Skellefteå 1905), i: LSkbl nr 8, 1991, s. 9-12

Ursvikens-Allehanda, Moderat-liberal-radikal Basartidning, Bästa Nyhets- och annonstidning för år Nittonhundratretton, N:o 2497, 1913, i: LSkbl nr 11, 1992, s. 7-14

 

Foto från Skellefteå stad: O M Anderssons Café & Bageriaffär, Tjärhovsgatan 7, i: LSkbl nr 15, 1993, s. 16

 

Foto: Gammelstaden, Skellefteå, i: LSkbl nr 57, 2006, s. 12

 

Fredens jubileum, i: LSkbl nr 66, 2008, s. 1

 

Friluftsliv i snön, i: LSkbl nr 68, 2009, s. 1

 

Försommargrönska, i: LSkbl nr 69, 2009, s. 1

 

Gamla stadshuset går igen, i: LSkbl nr 65, 2008, s. 1

 

God jul, i: LSkbl nr 67, 2008, s. 1; i: LSkbl nr 71, 2009, s. 1

 

God jul och gott nytt år, i: LSkbl nr 51, 2004, s. 8

 

God jul och gott nytt år <julkort, GOD JUL önskar Eva>, i: LSkbl nr 59, 2006, s. 1

 

Han var i Garibaldis tjänst!? <ur Åbo Underrättelser 31/10 1861>, i: LSkbl nr 64, 2008, s. 12

 

Historia om Mullbergs-Mariana, i: LSkbl nr 42, 2002, s. 9; Mullbergs-Mariana, i: LSkbl nr 43, 2002, s. 9

 

Historiskt sommarväder, i: LSkbl nr 58, 2006, s. 1

 

Idrottsintresserad? (om skrifter rörande skidsport i Skellefteå), i: LSkbl nr 38,. 2001, s. 18

 

Kulturarvet visas, i: LSkbl nr 62, 2007, s. 1.

 

Kungsgropen – får vi svaren på gåtorna?, i: LSkbl nr 57, 2006, s. 1

 

Kungsgropen – kunskapsgrävning, i: LSkbl nr 54, 2005, s. 1

 

Kvarteret Höder, i: LSkbl nr 63, 2007 <utkom 2008>, s. 1

 

Litteratur, i: LSkbl nr 18, 1994, s. 16

 

Litteratur att köpa i Kunskapskällan, i: LSkbl nr 26, 1997, s. 15

 

Litteraturtips, i: LSkbl nr 2, 1989, s. 9; i: LSkbl nr 3, 1989, s. 10; i: LSkbl nr 4, 1990, s. 8; i: LSkbl nr 6, 1990, s. 10; i: LSkbl nr 7, 1991, s. 12; i: LSkbl nr 8, 1991, s. 19; i: LSkbl nr 9, 1991, s. 17-19; i: LSkbl nr 10, 1992, s. 18-19; i: LSkbl nr 11, 1992, s. 19; i: LSkbl nr 12, 1992, s. 19; i: LSkbl nr 13, 1993, s. 18-19; i: LSkbl nr 22, 1995, s. 19; i: LSkbl nr 23, 1996, s. 14; i: LSkbl nr 24, 1996, s. 25; i: LSkbl nr 28, 1997, s. 23; i: LSkbl nr 29, 1998, s. 21; i: LSkbl nr 30, 1998, s. 15

 

Litteraturtips: Skelleftebygden 1996, i: LSkbl nr 25, 1996, s. 15

 

Medlevisan, i: LSkbl nr 43, 2002, s. 7

 

Nalta a wort (hembygdsföreningens frågor och svar)

Annons med Degerbyns & Stämningsgårdens AIK som arrangör / av S-H Viklund, i: LSkbl nr 2, 1989, s. 8

Annonser (Absolut nykterhetsförening, Brödernas Kärlek, Stämningsgården 1883 +

Festplatserna Anderstorp och Tuböle) / av S-H Viklund, i: LSkbl nr 4, 1990, s. 9

(Finnforsrövarna – historisk sanning?) / av Katrin Åberg, i: LSkbl nr 17, 1994, s. 17

Föreningar anno 1912 / av S-H Viklund, i: LSkbl nr 9, 1991, s. 16

Samer i Bureå / av Ulf Lundström, i: LSkbl nr 4, 1990, s. 10

Svar om ”Burö-lappers” / av Rolf Bengtsson, i: LSkbl nr 6, 1990, s. 8-9

Svar på förfrågan om Degerbyn & Stämningsgårdens AIK / av Ulf Lundström, i: LSkbl nr 3, 1989, s. 9

Svar på Katrin Åbergs fråga om Finnforsrövarna / av Ulf Lundström, i: LSkbl nr 18, 1994, s. 14-15

Vad är detta för föremål?, i: LSkbl nr 27, 1997, s. 19

 

Nedslag längs Strandgatan, i: LSkbl nr 52, 2005, s. 1, 12

 

Nu ha vi jul – här i vårt hus, i: LSkbl nr 55, 2005, s. 1

 

Något om kärror och slädar, i: LSkbl nr 51, 2004, s. 3

 

Några frågor <av Karl-Erhard Johansson, Tyresö; Birgitte Grönlund, Åbyn>, i: LSkbl nr 66, 2008, s. 11

 

Ny ordförande – AIK, i: LSkbl nr 61, 2007, s. 1

 

Nya böcker, i: LSkbl nr 1, 1988, s. 8

 

Om kaffekask, i: LSkbl nr 61, 2007, s. 3

 

Radikala hastighetsbegränsningar, i: LSkbl nr 61, 2007, s. 11

 

Resa Gällivare – Bohuslän – något för Dig?, i: LSkbl nr 23, 1996, s. 20

 

Ryssarnas påhälsning i Lappvattnet 1809, i: LSkbl nr 63, 2007 <utkom 2008>, s. 12

 

Rövarna vid Finnforsfallet <upptecknat av Ella Ohlson>, i: LSkbl nr 69, 2009, s. 10

 

Skellefteåhistorier, i: LSkbl nr 62, 2007, s. 12

 

Skellefteälven vid Norrböle, Morön och Anderstorp, i: LSkbl nr 67, 2008, s. 8

 

Soliga vårvinterdagar <bild vattenledningsarbete vid Nordanå 1933>, i: LSkbl nr 60, 2007, s. 1

 

Skellefteå hembygdsförening

Några rader från redaktionen, i: LSkbl nr 30, 1998, s. 2; LSkbl nr 33, 1999, s. 2

Redaktionellt, i: LSkbl nr 1, 1988, s. 2; i: LSkbl nr 2, 1989, s. 2; i: LSkbl nr 3, 1989, s. 2; i: LSkbl nr 4, 1990, s. 2; i: LSkbl nr 5, 1990, s. 2; i: LSkbl nr 6, 1990, s. 2; i: LSkbl nr 7, 1991, s. 2; i: LSkbl nr 8, 1991, s. 2; i: LSkbl nr 9, 1991, s. 2; i: LSkbl nr 10, 1992, s. 2; i: LSkbl nr 11, 1992, s. 2; i: LSkbl nr 12, 1992, s. 2; i: LSkbl nr 13, 1993, s. 2; i: LSkbl nr 14, 1993, s. 2; i: LSkbl nr 15, 1993, s. 2; i: LSkbl nr 18, 1994, s. 2; i: LSkbl nr 19, 1994, s. 2; i: LSkbl nr 20, 1995, s. 2; i: LSkbl nr 31, 1998, s. 2; i: LSkbl nr 36, 2000, s. 2; i: LSkbl nr 38, 2001, s. 2; i: LSkbl nr 39-40, 2001, s. 2

 

Bilder från årsmötet, i: LSkbl nr 22, 1995, s. 18

 

Planerad verksamhet, i: LSkbl nr 8, 1991, s. 20

Vårens programpunkter, i: LSkbl nr 2, 1989, s. 10; LSkbl nr 4, 1990, s. 10

Höstens programpunkter, i: LSkbl nr 1, 1988, s. 10; i: LSkbl nr 3, 1989, s. 10; i: LSkbl nr 6, 1990, s. 12; i: LSkbl nr 9, 1991, s. 20

Vårens program, i: LSkbl nr 7, 1991, s. 14; i: LSkbl nr 10, 1992, s.20

Kalendarium, i: LSkbl nr 11, 1992, s. 20; i: LSkbl nr 12, 1992, s. 20; i: LSkbl nr 13, 1993, s. 20; i: LSkbl nr 15, 1993, s. 16; i: LSkbl nr 16, 1993, s. 18; i: LSkbl nr 21, 1995, s. 20; i: LSkbl nr 22, 1995, s. 22; i: LSkbl nr 24, 1996, s. 26; i: LSkbl nr 25, 1996, s. 18; i: LSkbl nr 27, 1997, s. 20; i: LSkbl nr 28, 1997, s. 24; i: LSkbl nr 29, 1998, s. 24; i: LSkbl nr 30, 1998, s. 16; i: LSkbl nr 31, 1998, s. 20; i: LSkbl nr 33, 1999, s. 18; i: LSkbl nr 34, 1999, s. 20; i: LSkbl nr 36, 2000, s. 18; i: LSkbl nr 37, 2000, s. 20; i: LSkbl nr 38, 2001, s. 20; i: LSkbl nr 39-40, 2001, s. 32

 

Medlemsnytt, i: LSkbl nr 6, 1990, s. 12; i: LSkbl nr 7, 1991, s. 14; i: LSkbl nr 8, 1991, s. 20; i: LSkbl nr 9, 1991, s. 20; i: LSkbl nr 10, 1992, s. 20; i: LSkbl nr 11, 1992, s. 20; i: LSkbl nr 12, 1992, s. 20; i: LSkbl nr 13, 1993, s. 20; i: LSkbl nr 14, 1993, s. 18; i: LSkbl nr 16, 1993, s. 18; i: LSkbl nr 17, 1994, s. 18; i: LSkbl nr 18, 1994, s. 16; i: LSkbl nr 19, 1994, s. 12; i: LSkbl nr 21, 1995, s. 20; i: LSkbl nr 22, 1995, s. 22; i: LSkbl nr 23, 1996, s. 24; i: LSkbl nr 24, 1996, s. 26; i: LSkbl nr 25, 1996, s. 18; i: LSkbl nr 27, 1997, s. 20; i: LSkbl nr 28, 1997, s. 24; i: LSkbl nr 29, 1998, s. 24; i: LSkbl nr 30, 1998, s. 16; i: LSkbl nr 31, 1998, s. 20; i: LSkbl nr 32, 1999, s. 21; i: LSkbl nr 33, 1999, s. 17; i: LSkbl nr 34, 1999, s. 20; i: LSkbl nr 35, 2000, s. 5; i: LSkbl nr 36, 2000, s. 15; i: LSkbl nr 37, 2000, s. 20; i: LSkbl nr 38, 2001, s. 20

Medlemsmatrikel 5 juni 1990, i: LSkbl nr 5, 1990, s. 12

Medlemmar per 1 augusti 1993, i: LSkbl nr 15, 1993, s. 13-15

 

Årsmötet (2002), i: LSkbl nr 41, 2002, s. 1

Årsberättelse 2001, i: LSkbl nr 41, 2002, s. 11; 2002, i: LSkbl nr 44, 2003, s. 7; 2003, i: LSkbl nr 48, s. 10; 2004, i: LSkbl nr 52, 2005, s. 7

Verksamhetsberättelse 2005, i: LSkbl nr 56, 2006, s. 7; 2006, i: LSkbl nr 60, 2007, s. 12; 2007, i: LSkbl nr 64, 2008, s. 8; 2008, i: LSkbl nr 68, 2009, s. 11

Ekonomisk redovisning 2001, i: LSkbl nr 41 2002, s. 12; 2002, i: LSkbl nr 44, 2003, s. 10; 2005, i: LSkbl nr 56, 2006, s. 10; 2006, i: LSkbl nr 60, 2007, s. 7; 2007, i: LSkbl nr 64, s. 9; 2008, i: LSkbl nr 68, 2009, s. 9

Råbalans 2003, i: LSkbl nr 48, 2004, s. 9

Ekonomisk redovisning samt balans och resultaträkning för 2004, i: LSkbl nr 52, 2005, s. 5

Dagordning – årsmöte 2003, i: LSkbl nr 44, 2003, s. 9; 2004, i: LSkbl nr 48, 2004, s. 9

Kallelse till årsmöte 2005, i: LSkbl nr 52, 2005, s. 4; 2006, i: LSkbl nr 56, 2006, s. 8; 2007, i: LSkbl nr 60, 2007, s. 10; 2008, i: LSkbl nr 64, 2008, s. 6; 2009, i: LSkbl nr 68, 2009, s. 10

 

Verksamhetsplan 1994, i: LSkbl nr 17, 1994; 1995, i: LSkbl nr 20, 1995, s. 26; 1999, i: LSkbl nr 32, 1999, s. 22; 2000, i: LSkbl nr 35, 2000, s. 18

Arbetsplan 1996; i: LSkbl nr 23, 1996, s. 23-24; 1997, i: LSkbl nr 26, 1997, s. 16; 2003, i: LSkbl nr 44, 2003, s. 8; 2004, i: LSkbl nr 48, 2004, s. 11; 2005, i: LSkbl nr 52, 2005, s. 8; 2006, i: LSkbl nr 56, 2006, s. 9; 2007, i: LSkbl nr 60, 2007, s. 10; 2008, i: LSkbl nr 64, 2008, s. 6; 2009, i: LSkbl nr 68, 2009, s. 10

 

Ny hedersmedlem utsedd i Skellefteå hembygdsförening (Lars-Erik Edlund), i: LSkbl nr 46, 2003, s. 11

 

Skoltävling – ur ett 90-årigt perspektiv

1906-1996 Vad har hänt? Rapport från tre byar i Norsjö socken 1-3 – se resp. författare

— dessutom tillkommer ett arbete om Bastutjärn som fick 3:e pris i skoltävlingen, högstadiet!

 

Sommarens aktiviteter, i: LSkbl nr 49, 2004, s. 11

 

Skellefteå socken 1650-1790, i: LSkbl nr 37, 2000, s. 10

 

Stenen vid Brännvattnet, i: LSkbl nr 50, 2004, s. 11

 

Storgatan i förändring, i: LSkbl nr 64, 2008, s. 1

 

Sveriges hembygdsförbund

Nyheter från förbundet, i: LSkbl nr 9, 1991, s. 4

 

Ur: Wester- och Norrbottens Läns Tidning 1841

Några ord om den föreslagna Staden eller Köpingen i Skellefteå (1), i: LSkbl nr 21, 1995, s. 9-10

Ytterligare om Stads-anläggningen i Skellefteå (2), i: LSkbl nr 21, 1995, s. 11-13

 

Utflykt till Kyrkbäcksstugan, i: LSkbl nr 42, 2002, s. 9

 

Vi minns 1809, i: LSkbl nr 70, 2009, s. 1

 

Vintersol med sol och ljus, i: LSkbl nr 56, 2006, s. 1

 

Västerbottens läns hembygdsförbund

Cirkelledarutbildning ”HANDEN & ANDEN” SÅ VÅRDAR VI HEMBYGDENS TEXTILIER 4-5 april, 9-10 maj och 12 september 1998 i Vindelns folkhögskola, i: LSkbl nr 29, 1998, s. 23

Kulturarvet i skogen – vintermöte för länets hembygdsföreningar, i: LSkbl nr 35, 2000, s. 17

Stadgar för Västerbottens hembygdsfond, i: LSkbl nr 10, 1992, s. 4

Stadgar för Västerbottens läns hembygdsförbund, i: LSkbl nr 32, 1999, s. 11-14

Studieresa 7-9 augusti 1992, i: LSkbl nr 11, 1992, s. 6

Västerbottens läns hembygdsförbund : medlemsblad nr 9/00 dec, i: LSkbl nr 38, 2001, s. 11-12

Västerbottens läns hembygdsförbunds årsstämma 11 maj 1996 i Degerbygården – en bildkavalkad, i: LSkbl nr 25, 1996, s. 13-14

 

Västerbottens norra fornminnesförening

Fond för kultur- och hembygdsvård, i: LSkbl nr 23, 1996, s. 9; i: LSkbl nr 26, 1997, s. 7

Fornminnesföreningens hembygdsfond, i: LSkbl nr 29. 1998, s. 20

<<Top