SHF:s årsmöte 2016

Årsmöte2

SHF, Skellefteå Hembygdsförenings årsmöte 2016.

Onsdag 16 mars hölls årsmöte i Hörsalen, Nordanå.
Stig-Henrik Viklund läste Lars Cullmans dikt ”Min stad”. Den handlade om gamla kända personer och
original som numera inte lever. Efter hans läsning var det flera åhörare som också hade episoder som mindes.

Ordf. Agda Johansson tackade Stig-Henrik för hans lysande läsning och gav honom ett presentkort till
Akademibokhandeln.

Efter servering vidtogs årsmötesförhandlingen:

Till mötesordf. valdes Sture Högström och Ingrid Holmberg som sekreterare
Till justerare valdes Kerstin Pettersson och Lars Orvesten

Val av ordinarie ledamöter och suppleanter:

Agda Johansson ordf. Kjell Stenberg v.ordf
Nils Westermark kassör, Ingrid Holmberg sekreterare
Ulf Lundström, Monica Fuhrman, Anton Rosendahl, ledamöter

Suppleanter : Kaj Wallmark och Erland Ceder.
Valberedning : Kaj Wallmark och Kerstin Pettersson.

Ordf. Agda Johansson avtackade mötesordf. och alla i styrelsen med en ros
och välkomnade ny ledamot, Anton Rosendahl och ny revisor Peter Eklund.

Aina Wikström revisor, som avgår avtackades med blommor.

Ingrid Holmberg, sekr.
Foto: Ingrid H. Ordf. Agda Johansson avtackar Stig-Henrik Viklund.

 

 

 

 

 

<<Top