Sidan 6

 

STIG-HENRIK VIKLUND
GLIMTAR UR LILLA SKELLEFTEBLADETS HISTORIA

Sedan oktober 1988 har Lilla Skelleftebladet varit hembygdsföreningens medlemstidning.
De som har ingått i redaktionen:

Ulf Lundström Nr 1 1988 –
Stig-Henrik Viklund Nr 1 1988 –
Göran Wahlberg Nr 41 2002 – nr 56 2006
Barbro Viklund Nr 41 2002 – nr 44 2003
Gunnar Karlsson Nr 45 2003 – nr 64 2008
Gertrud Högström Nr 65 2008 – nr 76 2011
Ingrid Holmberg Nr 77 2011 –
Anette Lindblom Nr 77 2011 – nr 85 2013
Kjell Stenberg Nr 86 2013 –

Från början var det tänkt att utkomma 2 gånger per år. Det märktes i det första numret
Ulfs och mitt intresseområde:
Ulf skrev “Var bodde Erik Olofsson i Haljan?” Och undertecknad skrev
“Bidrag till skelleftebygdens idrottshistoria”!
1994-1996 skrev Ulf artikelserien “Den gamla gården”.

Från och med det andra numret har nekrologer delgivits. I detta nummer om Pär Andersson,
föreningens kassör. I nr 35 2000 om Britt-Marie Nordström! Och i nr 372000 om
Gudrun Lundkvist. I nr 52 2005 om Tord Westerberg, föreningens förste ordförande.
I nr 94 2015 om Göran Wahlberg.

Framlidne Per André har i Lilla Skelleftebladet skrivit många intressanta artiklar. (En början till en
bibliografi finns i nr 24 maj 1996.) Även framlidne Britt-Marie Nordström bidrog med intressanta artiklar.
Nyligen 80 år fyllda Lars Jonsson får man ej glömma.

1990-1992 innefattade medlemstidningen tre nummer. Ett extra nummer utkom i oktober 1993 –
ett bokanmälningsnummer.
1994 utkom tidningen med 4 nummer. Under år 2001 en förändring (se nedan!).

Bilderna i tidningen på den här tiden rastrerades av Sören Lundgren, Skellefteå museum.
Påtalades att Skellefteå kommuns tryckeri inte sände pliktexemplar (till Kungliga Biblioteket
och universitetsbiblioteken) så då fick föreningen utföra det.
I början av tidningens utgivning förekom frågor och svar under rubriken Nalta a wort. Kanske något att
återuppta?

Bonnskan förekommer ju numera i numren. I nr 6 1990 finns en artikel av Nisse Lindblom:
“Bonnskan — kvarleva från fornnordiskan?”.
I nr 41 2002 en dikt på bonnska av Bengt Gustavsson.

Under åren 1991-1992 ingick faksimiler av mindre kända lokala tidningar:
Nr 8 1991. Ursvikens allehanda. Daglig Illustrerad Basar, Nyhets- och Annonstidning för norra Europa.
N:r 286. 1906. Originalet tryckt 1905.
Nr 9 1991. Fjäll-Örnen N:o 46. Lördagen den 25 November 1848.
Tyvärr finns bara enstaka nummer av Skellefteås första tidning bevarade.
Nr 10 1992. De arbetslösas jul 1932. Originalet fanns i Skellefteå landsförsamlings arkiv!
Nr 11 1992. Ursvikens-Allehanda. Moderat-liberal-radikal Basartidning. Bästa Nyhets-
och annonstidning för år Nittonhundratretton, N:o 2497 1913.

Nr 24 maj 1996 innefattar bidrag för en skoltävling från Norsjö centralskola.

Nr 29-30 1998: Artiklar av Jesper Åkerlund, dels Nazism i Skellefteå, då som nu? (Verkligen en aktuell
artikel fortfarande!), dels Skellefteå inför första världskriget – försvarsdebatten i Skelleftebladet och Norra Västerbotten.
Han fortsatte i nr 35 2000: Skellefteå nationella ungdomsförening – nazism eller naiv nationalism?

Efter påsken 2001 blev jag inlagd på lasarettet. Diabetes! Så under 2001 utkom ett nummer i januari på
20 sidor och ett dubbelnummer i december på 32 sidor. Från och med nr 41 en annan utformning av
tidningen – blev adjungerad i redaktionen. Nu på 16 sidor. Sedan 2003 på 12 sidor.

Ulfs arbeten om ortnamn har uppmärksammats i tidningen. I nr 84 2013 finns en artikel av Ulf: “Några ortnamn
med kyrklig anknytning i skelleftebygden”.