Skeldept

Skellefteå hette Skeldept:

Bakom stadsnamnet Skellefteå ligger ett gammalt älvsnamn. I ett brev från 1327 framgår det att Skellefteälven då kallas för Skeldept och Skeldapt. Lapparna kallade den för Själdut 1844, framgår det av Abraham Hulpers anteckningar. Grundformen verkar ha varit Skelddoft. I Erik av Pommerns jordabok från 1413 är namnet Skelta.
Var namnet ursprungligen kommer ifrån och vilken innebörden var, vet man inte.

Källa: Jubileumsbok utgiven av NV 1995.
Målning i trapphus Skellefteå museum.
Foto: Kjell Stenberg

 


 

Grundaren av Skellefteå Stad 1845, Nils Nordlander.

 

Källa: Jubileumsbok utgiven av NV 1995.

<<Top