Skelleftemadonnan

SkellefteMadonnan

I vår vackra och mäktiga Skellefteå Landsförsamlings kyrka
eller, som den vanligtvis kallas, Landskyrkan, finns en rad
medeltida träskulpturer, som länqe har fascinerat mig och då
framför allt den vackra romanska Mariaskulpturen, Skelleftemadonnan.

Mången gång när jag trätt in bakom altaret i det kor, som bär hennes
namn, har jag stannat och beundrat hennes vackra drag och fängslats
av hennes mystiska väsen och undrat över vilken betydelse hon haft under gångna generationer.

Många frågor och funderingar kan ställas:

Hur har Mariakulten uppstått och utvecklats?
Vilken strilriktning representerar Skelleftemadonnan?
Hur har hon beskrivits i konstlitteraturen?
Finns liknande madonnor i Sverige eller utlandet?
Varifrån härstammar hon och när är hon tillverkad?
Hur såg hennes Kristusbarn ut?
Vilka böner om hjälp i nöd och i lidande har hon lyssnat till
av den medeltide Skelleftebon?
Fanns hon i Landskykan under medeltiden eller har hon kommit hit senare?

Dessa är en del av de frågor, som dyker upp. En del är lätta,
en del svåra och en del omöjliga, att med säkerhet besvara. I
denna uppsats vill jag försöka finna svar till dessa och övriga frågeställningar.

För uppsatsens tillkomst vill jag tacka först och främst min handledare,
fil. dr. Tore Stenström, Umeå Universitet, för råd och uppmuntran, men även
komminister Lars Jonsson, Skellefteå Landsförsamling och Stig-Henrik Viklund,
Skellefteå Museum för värdefull hjälp.

Uppsats för konstvetenskapliga Cl seminariet vid Umeå Universitet vårterminen 1984
Handl edare: Fil. dr. Tore Stenström

Skelleftemadonnan.pdf

 

Joel Carlsson

 

<<Top