Stimulansresa 2018

Styrelsen SHF

STIMULANSRESA, i kulturens tecken.

För att informera oss, och er, om de sevärda verksamheter som finns i vår närhet har styrelsen besökt några olika orter under åren som gått. Då har besökts Glommersträsk, Gallejaur och Bureå mfl. sevärda platser.

I år gick besöken till Bastuträsk beredskapsmuseum, Norsjö hembygsområde, kyrkoplatserna i Norsjö och Källan i Åmliden.

Beredskapsmusèet i Bastuträsk är inrymt i samhällets första skola. Den byggdes1902 och tillbygdes senare och inrymde då också kyrka. 1939-40 togs byggnaderna i anspråk som krigssjukhus och kyrkans verksamhet flyttades till det ombyggda gravkapellet. Skolan återfick lokalerna 1940 och verkade där till 1954. Därefter inrymdes där till i slutet på 1980-talet förrådsverksamhet för försvaret.

Istället för rivning av huset i slutet av 1980-talet så bildades en Intresseförening. Och i dess regi har gjorts en fantastisk kulturinsats då i byggnaden på ett förtjänstfullt sätt samlats bevarade miljöer och historiskt mycket intressanta föremål. Mycket väl värt ett besök!

Norsjö Hembygdsområde är också det väl värt ett besök. Där finns Petikträskgården, ursprungligen uppförd i Petikträsk i slutet på 1700-talet, Fannygården på sin ursprungliga plats, Jaktmusèet och Skidmusèet båda uppförda under 1980-talet .Till byggnaderna har införskaffats inventarier och historiska föremål. Mycket sevärt!

Norsjö församling bröts 1811, i takt med befolkningsökningen i området och de långa avståndena, ut ur Skellefteå vidsträkta församling. 1811 sattes en mycket enkel timrad kyrka upp i det som nu är Norsjös centrum. 1850 uppfördes en ny kyrka på höjden vid Näset söder om byn. Den kyrkan flyttades 1911 till nuvarande kyrkplats men brann där ner 1912.

Ny kyrka restes och skulle invigas 1915, Men några dagar innan brann även den ner. Nytt beslut togs och en ny likadan kyrka byggdes, men med en i tornet integrerad klockstapel, och invigdes den 22 juli 1917. I konung Gustav V:s elfte regeringsår som det står över kyrkporten. Fem kyrkor har alltså byggts i Norsjö samhälle sedan 1911. Historiskt intressant och tappert gjort av befolkningen!

Vid en paus i besöken intogs en smaklig lunch på Källan i byn Åmliden, inte långt från Torgny Lindgrens födelseby.

Vi kan varmt rekommendera en heldagstur till de olika sevärda platserna. Bjud med barn, tillresande släktingar och vänner så blir ni säkert uppskattade.

Styrelsen genom Nils-Erik Westermark.