Tord Westerberg

Skellefteå hembygdsförenings förste ordförande
av Gunnar Karlsson
Den 29 augusti 1984 träffades 13 skelleftebor på Nordanågården i Skellefteå för att bilda Skellefteå hembygdsförening. En interimsstyrelse utsågs. I denna ingick Ulf Lundström, Karin Lundemark, Ulla Svesse, Tord Westerberg och Oscar Parkberg.
Verksamheten hade redan kommit igång. Den 22 augusti ägde en visning av landskyrkan rum. Det var ett samarbete mellan Historielärarnas förening och arbetsgruppen för bildande av Skellefteå hembygdsförening. Guidningen sköttes av Tord Westerberg, initiativtagaren till Skellefteå hembygdsförening. Senare under hösten berättade och visade Sigurd Jonsson Sunnanå och John Boström visade runt och berättade om Norrböle. Ytterligare en visning av landskyrkan skedde också.
Årsmöte holls den 7 februari 1985 i 99:an på Nordanå, och då valdes Tord Westerberg till föreningens förste ordförande. Övriga i styrelsen var Ulf Lundström, Ulla Svesse, Lars Jonsson och Gudrun Lundqvist. Suppleanter var Inger Johansson och Karin Lundemark. Tyvärr blev Tords tid som ordförande kort. Efter en kortare tids sjukdom avled han redan våren 1985.
Tord Westerberg var född i Gävle 1934, där han tog handelsstudenten. Han studerade vidare i Uppsala och tog en fil magexamen. Då hade han träffat sin blivande fru Evy Berggren, sjuksköterska och elitgymnast (olympiskt guld och silver). Evy var från Skellefteå och detta bidrog till att kosan ställdes norrut, och läroverket i Skellefteå blev Tords arbetsplats 1960. Efter nagra ar i Skelleftea blev det fortsatta studier i Uppsala med en licentiatexamen som resultat. Åter i Skellefteå blev Tord lektor i historia och svenska vid Nordanåskolan och från 1976 vid Anderstorpsskolan.
Tord Westerberg var en väldigt duktig lärare som med sina pedagogiska, ibland okonventionella, metoder lyckades fånga sina elevers intresse. Ämnet historia fick allt mindre plats i gymnasiet under 1970- och 1980-talen, men genom samarbete med andra ämnen och koncentrationsdagar lyckades Tord skapa utrymme för att kunna ge en bild av den historiska utvecklingen. Lokalhistorien hade där sin givna plats. Tord hade själv genom studier och utflykter i Västerbotten lärt känna sin nya hembygd väl, och detta gav underlag för ambitiösa studiebesök och utflykter med eleverna. Det kunde till exempel vara promenader i grannskapet för att följa Skelleftås framväxt och utveckling, eller det kunde vara heldagsutflykter med buss. En sådan årligen återkommande exkursion var till Rismyrliden med stopp vid landskyrkan, Myckle (rundlogar, västerbottensgårdar), Medle (fångstgropar), Slind (rullstensås), Krångfors (kraftverk, vattensåg). Då studerades således även landskapsformer och bebyggelse. Genom andra utflykter lades betoningen på den industriella utvecklingen i skelleftebygden. Ett annat exempel är en friluftsdag som ägnades åt markundersökningar vid den gamla avrättningsplatsen ovanför Dalkarlsliden.
Egenhandigt framarbetat materiel och en ovanlig berättarförmåga, ofta med dramatiska inslag, gjorde utflykter och lektioner till minnesvarda stunder för eleverna.
De som kom i kontakt med Tord Westerberg imponerades av hans starka intresse för och stora kunskaper om skelleftebygden. Med pedagogisk påhittighet, god berättarförmåga och underfundig humor lyckades han förmedla mycket av detta till sin omgivning.