Vårpromenad 2015

En tradition som Skellefteå Hembygdsförening har är att varje år ha en Vårpromenad, i år 27 maj 18.30 och samling vid Museéts entré och cirka 35 personer hade kommit i regnet.
Det var Nordanåområdet och en del av Bonnstan som gällde. Rolf Granstrand är journalist och kan mycket om vår stad.

Museét  har från början varit skola. 1861 bildades Skellefteå Allmänna Läroverk. 1916 fick Samskolan (pojkar och flickor) flytta till Nordanå. Byggnaden hade ritats av Paul Hedqvist, känd arkitekt från Stockholm. De första studenterna kom ut 1940 och de sista där blev 1976.
Öster om skolan var kommersen stor angående tjära där socknens bönder kom med tunnor, med häst och tjäran såldes vidare där.
1945 var staden 100 år och det blev Jubileumsfest på Nordanå. Hela socknen firade där och 1945 var också den stora solförmörkelsen.
Inom området har vi den anrika Nybergsgården som var byggd på 1700-talet där befälet bodde. En byst av prosten Nordlander finns ute där.
1927 blev det museum och nu under en treårsperiod är det Nils Schillmark som är född i Drängsmark, känd för sina tavlor, som visas där.

Vidare till Brunnsgården, ett fint hus byggt 1831. Många aktiviteter har varit där bl.a för societeten att ”dricka brunn” och Liljevalls terpentinfabrik och prästbostad, men nu åter i privat ägo.
Från Bonnstan gick vi vägen tillbaka nere vid älven och fick se platsen där medeltida båthamnen hade varit.
Det var en intressant promenad och ordf. Agda Johansson avtackade Rolf Granstrand med en blomma.

Text och foto: Ingrid Holmberg.
(från Hembygdsföreningens lokal, Rolf Granstrand).