Vintermöte 2014


Edith Gustafsson och Agda Johansson.

 

Onsdagen 22 januari 2014 hade Hembygdsföreningen sitt årliga Vintermöte Församlingsgården.

Edit Gustafsson var kvällens gäst. Hon berättade om nybygget Rismyrliden från 1825. Sedan 1985 ägs gården av stiftelsen ”Rismyrlidens vänner” som får större delen av sin finansiering av Skellefteå kommun. Stiftelsen driver sommarverksamhet där på länets enda bevarade nybygge. Det ligger mitt i storskogen c:a fyra mil från Skellefteå. Ett populärt utflyktsmål för barnfamiljer och som praktiskt visar hur de levde med husdjur och slåtter etc.

Kyrkan, olika föreningar har program där och även teater brukar visas där.
Edit har forskat om olika människoöden som var intressanta.

Ett 40-tal åhörare hade trotsat kylan och efter serveringen tackade Hembygdsföreningens ordförande Agda Johansson med en vacker blomma till Edit Gustafsson.

Text och foto: Ingrid Holmberg.